AKTUALNOŚCI

02.11.2008


UTWORZENIE STOWARZYSZENIA "MUSICA PATRIA" - LISTOPAD 2008

Winston Churchil mawiał, że bez wspierania kultury państwa nie ma jego historii, trwałości dziedzictwa narodowego, wiekowej tożsamości, podkreślając „o co My walczymy, jeżeli o kulturze zapominamy”. Kancelaria przeprowadziła utworzenie stowarzyszenia „Musica Patria” doradzając we wszelkich aspektach prawnych tego projektu. Celem stowarzyszenia jest promowanie tzw. polskiej muzyki dawnej.

  • 10.09.2020
    USTAWA ODOROWA
    więcej...
  • 31.08.2020
    PODATEK CUKROWY
    więcej...
  • 16.08.2020
    Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.
    więcej...
  • 10.07.2020
    Nowa matryca stawek VAT
    więcej...
  • 10.06.2020
    Dematerializacja akcji
    więcej...
  • 29.05.2020
    Finansowe wsparcie zwrotne i bezzwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
    więcej...
  • 25.05.2020
    Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy
    więcej...
  • 22.05.2020
    Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego
    więcej...
  • 19.05.2020
    DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE STAROSTWA
    więcej...
  • 30.03.2020
    Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – orzecznictwo sądowe.
    więcej...