PUBLICATIONS

Sort by: name | date

2014

 • „Ustalenie planu urlopów na 2015r. – jak to zrobić prawidłowo”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 ( 263) z 2014r.
 • „Zasiedzenie nieruchomości rolnej” – 8/2014
  Polskie Drobiarstwo nr 8/2014
 • „Zatrudnianie pracowników sezonowych – forma podjęcia współpracy"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 (250) z 2014r.
 • „Ziemia rolna na sprzedaż!!!”
  Polskie Drobiarstwo nr 6/2014
 • „Żyła złota zamiast rury z gazem.”
  Polskie Drobiarstwo nr 10/2014

2013

 • "Warunki dopuszczalności stosowania reklamy porównawczej”
  Polskie Drobiarstwo 6/2013
 • „Biznes na podsłuchu”
  Polskie Drobiarstwo 4/2013
 • „Czy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma możliwość zablokowania jej uchwały"
  Monitor Księgowego nr 9 (229) z 2013r.
 • „Dokształcanie pracowników - jakie obowiązki ma pracodawca"
  Monitor Prawa Pracu i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Druga ustawa antykryzysowa - jaką przewiduje pomoc dla przedsiębiorców"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 22 (238) z 2013r.
 • „Dziedziczenie gospodarstwa rolnego”
  Polskie Drobiarstwo 2/2013
 • „Egzekucja wierzytelności”
  Polskie Drobiarstwo 12/2013
 • „Granica wolności prowadzenia hodowli zwierząt w kontekście przepisów prawnych chroniących środowisko”
  Polskie Drobiarstwo 7/2013
 • „Jak odzyskać dług od dłużnika objętego postępowaniem naprawczym"
  Monitor Księgowego nr 1 (221) z 2013r.
 • „Jak prawidłowo ustalać plan urlopów"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (239) z 2013r.
 • „Jak udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2012r."
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Jakie dokumenty powinni składać przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc z nowej ustawy antykryzysowej"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (240) z 2013r.
 • „Kiedy przedawnia się roszczenie wobec zagranicznego kontrahenta"
  Monitor Księgowego nr 13-14 (233 - 234) z 2013r.
 • „Wina i kara w odniesieniu do przedsiębiorstwa, czyli odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”
  Polskie Drobiarstwo 11/2013

2012

 • "Działalność gospodarcza a działalność rolnicza - podstawy, różnice, korzyści"
  Polskie Drobiarstwo 2012