PUBLICATIONS

Sort by: name | date

2011

 • “Jak zmniejszyć ryzyko niewypłacalnego kontrahenta”
  Super Biznes dodatek do Super Express z dnia 20.12.2011r.
 • „Czy kwestor powinien podpisać weksel”
  Monitor Księgowego nr 3 (175) z 2011r.
 • „Czy spółdzielnia może przerzucać koszty opłat czynszowych niepłaconych przez niesolidnych mieszkańców na pozostałych lokatorów”
  Monitor Księgowego nr 21 (193) z 2011r.
 • „Czy syndyk może żądać wpłacenia kapitału zakładowego”
  Monitor Księgowego nr 1 (173) z 2011r.
 • „Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 (178) z 2011r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 (189) z 2011r.
 • „Jak udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (172) z 2011r.
 • „Jak wypowiedzieć bezterminową umowę najmu”
  Monitor Księgowego nr 2 (174) z 2011r.
 • „Jakie informacje musi podać pracodawca kandydatom do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 (174) z 2011r.
 • „Jakie nowe obowiązki dla developerów wprowadza ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”
  Monitor Księgowego nr 23 (195) z 2011r.
 • „Jakie zmiany wprowadzono w zakresie uzyskiwania przez cudzoziemców pozwoleń na pracę w Polsce”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (184) z 2011r.
 • „Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z kontrahentem z UE”
  Monitor Księgowego nr 10 (182) z 2011r.
 • „Nowe przepisy dotyczące zwolnień od pracy i usprawiedliwienia nieobecności pracowników zasiadających w komisjach wyborczych”
  Monitor Księgowego nr 19 (191) z 2011r.
 • „Nowelizacja Prawa Upadłościowego w zakresie zabezpieczeń finansowych”
  Monitor Księgowego nr 16 (188) z 2011r.
 • „Possible invalidity of Polish IPs”
  EUROFENIX nr 44 z 2011r.
 • „State Aid and Compensation for the Polish shipyard industry”
  EUROFENIX nr 43 z 2011r.
 • „W jaki sposób dokonać korekty wpisu do księgi wieczystej”
  Monitor Księgowego nr 6 (178) z 2011r.
 • „W jaki sposób należy rozliczać czas pracy lekarzy pełniących dyżury w dni wolne od pracy”
  Monitor Księgowego nr 4 (176) z 2011r.

2010

 • “Insol Europe Annual Congress Vienna 2010”
  FENIX.PL nr 2 z 2010r.
 • „10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy”
  Książka wyd. Infor Expert sp. z o.o. 2010r.