PUBLICATIONS

Sort by: name | date

2013

 • "Warunki dopuszczalności stosowania reklamy porównawczej”
  Polskie Drobiarstwo 6/2013
 • „Biznes na podsłuchu”
  Polskie Drobiarstwo 4/2013
 • „Czy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma możliwość zablokowania jej uchwały"
  Monitor Księgowego nr 9 (229) z 2013r.
 • „Dokształcanie pracowników - jakie obowiązki ma pracodawca"
  Monitor Prawa Pracu i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Druga ustawa antykryzysowa - jaką przewiduje pomoc dla przedsiębiorców"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 22 (238) z 2013r.
 • „Dziedziczenie gospodarstwa rolnego”
  Polskie Drobiarstwo 2/2013
 • „Egzekucja wierzytelności”
  Polskie Drobiarstwo 12/2013
 • „Granica wolności prowadzenia hodowli zwierząt w kontekście przepisów prawnych chroniących środowisko”
  Polskie Drobiarstwo 7/2013
 • „Jak odzyskać dług od dłużnika objętego postępowaniem naprawczym"
  Monitor Księgowego nr 1 (221) z 2013r.
 • „Jak prawidłowo ustalać plan urlopów"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (239) z 2013r.
 • „Jak udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2012r."
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Jakie dokumenty powinni składać przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc z nowej ustawy antykryzysowej"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (240) z 2013r.
 • „Kiedy przedawnia się roszczenie wobec zagranicznego kontrahenta"
  Monitor Księgowego nr 13-14 (233 - 234) z 2013r.
 • „Wina i kara w odniesieniu do przedsiębiorstwa, czyli odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”
  Polskie Drobiarstwo 11/2013

2012

 • "Działalność gospodarcza a działalność rolnicza - podstawy, różnice, korzyści"
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Dzierżawa przedsiębiorstwa drobiarskiego".
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Formy zatrudnienia w działalności drobiarskiej”
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Istota integracji na rynku drobiarskim - holding jako forma prawna zintegrowanej działalności w drobiarstwie"
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Optymalizacja organizacji czasu pracy w działalności drobiarskiej poprzez wybór właściwego systemu czasu pracy – część I i II”
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 24 godziny!"
  Polskie Drobiarstwo 2012