PUBLICATIONS

Sort by: name | date

2010

 • „2010 Turton Award winning paper”
  EUROFENIX nr 42 z 2010r.
 • „Czy jest możliwa egzekucja przeciwko spółdzielni mieszkaniowej w likwidacji”
  Monitor Księgowego nr 4 (152) z 2010r.
 • „Czy można udostępnić dokumenty pracownicze wewnętrznym organom kontroli firmy”
  Monitor Księgowego nr 20 (168) z 2010r.
 • „Czy pozwy zbiorowe są zagrożeniem dla firm”
  Monitor Księgowego nr 14 (162) z 2010r.
 • „Czy przedsiębiorca może się przeciwstawiać niedozwolonym klauzulom umownym”
  Monitor Księgowego nr 4 (152) z 2010r.
 • „Czy wykonawca ma obowiązek oddać syndykowi kaucję gwarancyjną pobraną od upadłego podwykonawcy”
  Monitor Księgowego nr 20 (168) z 2010r.
 • „Gazowe rury na terenie prywatnym”
  Powiaty-Gminy dwutygodnik nr 13 (335) z 2010r.
 • „Jak ma dochodzić swoich praw wierzyciel firmy, której upadłość ogłosił zagraniczny sąd”
  Monitor Księgowego nr 8 (156) z 2010r.
 • „Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika tymczasowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (155) z 2010r.
 • „Jak podważyć decyzję podatkową”
  Monitor Księgowego nr 11 (159) z 2010r.
 • „Jak postępować ze stratami spowodowanymi odwilżą i wiosennymi podtopieniami”
  Monitor Księgowego nr 6 (154) z 2010r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (167) z 2010r.
 • „Jak skutecznie zmienić umowę zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi”
  Monitor Księgowego nr 16 (164) z 2010r.
 • „Jak udzielać urlopu okolicznościowego w czterobrygadowej organizacji czasu pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 (146) z 2010r.
 • „Jak ustalić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych”
  Monitor Księgowego nr 13 (161) z 2010r.
 • „Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na umowy zawarte z upadłym przedsiębiorcą”
  Monitor Księgowego nr 17 (165) z 2010r.
 • „Jakie nowe uprawnienia rodzicielskie przysługują pracownikom”
  Monitor Księgowego nr 3 (151) z 2010r.
 • „Jakie są skutki sprzedaży działek wydzielonych z nieruchomości nabytych w drodze darowizny”
  Monitor Księgowego nr 6 (154) z 2010r.
 • „Jakie są skutki upadłości dla wspólnika upadłego”
  Monitor Księgowego nr 10 (158) z 2010r.
 • „Jakie sankcje po zmianie przepisów będą groziły pracodawcom za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (168) z 2010r.