PUBLICATIONS

Sort by: name | date

2012

 • “Nowe zasady skutecznego dochodzenia należności od dłużników”
  Książka wydawnictwa Infor Ekspert - maj 2012
 • “PRE-PACK po polsku”
  FENIX.PL nr 1 (8) z 2012r.
 • „8th EECC Conference Report”
  EUROFENIX nr 48 z 2012r.
 • „Czy klienci Amber Gold powinni składać pozwy”
  Monitor Księgowego nr 20 (216) z 2012r.
 • „Do 30 września trzeba udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 (209) z 2012r.
 • „Dochodzenie przez przedsiębiorców roszczeń na drodze sądowej – zmiany 2012”
  Monitor Księgowego nr 10 (206) z 2012r.
 • „Fundusze promocji produktów rolno – spożywczych – regulacje prawne”
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • „Jak korzystnie zatrudnić pracownika sezonowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (203) z 2012r.
 • „Jak liczyć długość urlopu wychowawczego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 (204) z 2012r.
 • „Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (208) z 2012r.
 • „Jak skutecznie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym”
  Raport Monitora Księgowego nr 9 (205) z 2012r.
 • „Jakie są obowiązki pracodawców wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (210) z 2012r.
 • „Ustalanie planu urlopów – co sprawia największe problemy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (215) z 2012r.
 • „W jaki sposób wyodrębniony lokal może zostać obciążony hipoteką za cudze długi”
  Monitor Księgowego nr 7 (203) z 2012r.

2011

 • "Za ile pracodawca może kupić upominek dla pracowników swojej firmy?”
  Gifts Journal Business nr 1 z 2011r.
 • “Jak zmniejszyć ryzyko niewypłacalnego kontrahenta”
  Super Biznes dodatek do Super Express z dnia 20.12.2011r.
 • „Czy kwestor powinien podpisać weksel”
  Monitor Księgowego nr 3 (175) z 2011r.
 • „Czy spółdzielnia może przerzucać koszty opłat czynszowych niepłaconych przez niesolidnych mieszkańców na pozostałych lokatorów”
  Monitor Księgowego nr 21 (193) z 2011r.
 • „Czy syndyk może żądać wpłacenia kapitału zakładowego”
  Monitor Księgowego nr 1 (173) z 2011r.
 • „Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 (178) z 2011r.