PUBLICATIONS

Sort by: name | date
 • „Biznes na podsłuchu”
  Polskie Drobiarstwo 4/2013
 • „Czy hostessę można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 (121) z 2009r.
 • „Czy jest dozwolone przyznanie nowym pracownikom niższego wynagrodzenia niż wynagrodzenie osób wcześniej zatrudnionych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 (126) z 2009r.
 • „Czy jest możliwa egzekucja przeciwko spółdzielni mieszkaniowej w likwidacji”
  Monitor Księgowego nr 4 (152) z 2010r.
 • „Czy klienci Amber Gold powinni składać pozwy”
  Monitor Księgowego nr 20 (216) z 2012r.
 • „Czy kwestor powinien podpisać weksel”
  Monitor Księgowego nr 3 (175) z 2011r.
 • „Czy można skierować pracownika do pracy u innego pracodawcy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 (125) z 2009r.
 • „Czy można udostępnić dokumenty pracownicze wewnętrznym organom kontroli firmy”
  Monitor Księgowego nr 20 (168) z 2010r.
 • „Czy można zawiesić wypłatę premii i nagród przewidzianych w regulaminie wynagradzania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Czy można zmienić uchwałę o przeznaczeniu zysku w spółce z o.o.”
  Monitor Księgowego nr 5 (129) z 2009r.
 • „Czy po ogłoszeniu upadłości urząd skarbowy może zaliczyć nadpłatę podatku na poczet zaległych podatków”
  Monitor Księgowego nr 16 (140) z 2009r.
 • „Czy pozwy zbiorowe są zagrożeniem dla firm”
  Monitor Księgowego nr 14 (162) z 2010r.
 • „Czy pracodawca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników przebywających za granicą ponad pół roku”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (136) z 2009r.
 • „Czy przedsiębiorca może się przeciwstawiać niedozwolonym klauzulom umownym”
  Monitor Księgowego nr 4 (152) z 2010r.
 • „Czy spółdzielnia może przerzucać koszty opłat czynszowych niepłaconych przez niesolidnych mieszkańców na pozostałych lokatorów”
  Monitor Księgowego nr 21 (193) z 2011r.
 • „Czy studia wyższe za granicą wliczamy do wymiaru urlopu wypoczynkowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (119) z 2008r.
 • „Czy syndyk może żądać wpłacenia kapitału zakładowego”
  Monitor Księgowego nr 1 (173) z 2011r.
 • „Czy ustalając wysokość zwrotu kosztów nauki sfinansowanej przez pracodawcę, należy brać pod uwagę okresy niewykonywania pracy”
  Monitor Księgowego nr 11 (135) z 2009r.
 • „Czy w aktach osobowych można przechowywać dokumenty, na podstawie których udzielono pracownikowi urlopu okolicznościowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 (117) z 2008r.
 • „Czy w e-sądzie spółkę cywilną może reprezentować pracownik?”
  Monitor Księgowego nr 13-14 (303-304) z 2016r.