PUBLICATIONS

Sort by: name | date
 • „Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika tymczasowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (155) z 2010r.
 • „Jak odwołać prokurenta”
  Monitor Księgowego nr 24 (124) z 2008r.
 • „Jak odzyskać dług od dłużnika objętego postępowaniem naprawczym"
  Monitor Księgowego nr 1 (221) z 2013r.
 • „Jak otrzymać świadczenia przewidziane przez ustawę antykryzysową – praktyczny przewodnik”
  Monitor Księgowego nr 19 (143) z 2009r.
 • „Jak po zmianie przepisów pracodawca może uzyskać dofinansowanie wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (131) z 2009r.
 • „Jak podważyć decyzję podatkową”
  Monitor Księgowego nr 11 (159) z 2010r.
 • „Jak postępować ze stratami spowodowanymi odwilżą i wiosennymi podtopieniami”
  Monitor Księgowego nr 6 (154) z 2010r.
 • „Jak prawidłowo udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych za 2014r.”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (282) z 2015r.
 • „Jak prawidłowo ustalać plan urlopów"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (239) z 2013r.
 • „Jak przedsiębiorca powinien walczyć z konkurencją kopiującą jego produkty”
  Monitor Księgowego nr 22 (290)
 • „Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (208) z 2012r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 (189) z 2011r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (167) z 2010r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (119) z 2008r.
 • „Jak skutecznie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym”
  Raport Monitora Księgowego nr 9 (205) z 2012r.
 • „Jak skutecznie zmienić umowę zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi”
  Monitor Księgowego nr 16 (164) z 2010r.
 • „Jak udzielać urlopu okolicznościowego w czterobrygadowej organizacji czasu pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 (146) z 2010r.
 • „Jak udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (172) z 2011r.
 • „Jak udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2012r."
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Jak ustalić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych”
  Monitor Księgowego nr 13 (161) z 2010r.