PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data

2010

 • „Jakim ograniczeniom podlega zbycie zabytkowej nieruchomości”
  Monitor Księgowego nr 17 (165) z 2010r.
 • „Kiedy można wystąpić o zwrot renty planistycznej”
  Monitor Księgowego nr 5 (153) z 2010r.
 • „Kto decyduje o odcięciu wody do lokali we wspólnotach mieszkaniowych”
  Monitor Księgowego nr 24 (172) z 2010r.
 • „Na jakich warunkach pracownicy mogą podnosić kwalifikacje zawodowe”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 (185) z 2010r.
 • „Po zmianie przepisów łatwiej będzie zatrudniać pracowników tymczasowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 (145) z 2010r.
 • „Pozew zbiorowy szansą czy zagrożeniem?”
  Powiaty-Gminy dwutygodnik z 2010r.
 • „Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.”
  Monitor Księgowego nr 15 (163) z 2010r.

2009

 • „Czy hostessę można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 (121) z 2009r.
 • „Czy jest dozwolone przyznanie nowym pracownikom niższego wynagrodzenia niż wynagrodzenie osób wcześniej zatrudnionych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 (126) z 2009r.
 • „Czy można skierować pracownika do pracy u innego pracodawcy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 (125) z 2009r.
 • „Czy można zawiesić wypłatę premii i nagród przewidzianych w regulaminie wynagradzania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Czy można zmienić uchwałę o przeznaczeniu zysku w spółce z o.o.”
  Monitor Księgowego nr 5 (129) z 2009r.
 • „Czy po ogłoszeniu upadłości urząd skarbowy może zaliczyć nadpłatę podatku na poczet zaległych podatków”
  Monitor Księgowego nr 16 (140) z 2009r.
 • „Czy pracodawca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników przebywających za granicą ponad pół roku”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (136) z 2009r.
 • „Czy ustalając wysokość zwrotu kosztów nauki sfinansowanej przez pracodawcę, należy brać pod uwagę okresy niewykonywania pracy”
  Monitor Księgowego nr 11 (135) z 2009r.
 • „Czy zwalnianie pracowników o najkrótszym stażu zakładowym narusza zasady równego traktowania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (124) z 2009r.
 • „Gotowe rozwiązania dla pracodawców w trudnych czasach”
  Książka wyd. Infor Expert sp. z o.o. 2009r.
 • „Jak otrzymać świadczenia przewidziane przez ustawę antykryzysową – praktyczny przewodnik”
  Monitor Księgowego nr 19 (143) z 2009r.
 • „Jak po zmianie przepisów pracodawca może uzyskać dofinansowanie wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (131) z 2009r.
 • „Jakich informacji i dokumentów może żądać pracodawca od kandydata do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.