PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data
 • „Czy wykonawca ma obowiązek oddać syndykowi kaucję gwarancyjną pobraną od upadłego podwykonawcy”
  Monitor Księgowego nr 20 (168) z 2010r.
 • „Czy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma możliwość zablokowania jej uchwały"
  Monitor Księgowego nr 9 (229) z 2013r.
 • „Czy zwalnianie pracowników o najkrótszym stażu zakładowym narusza zasady równego traktowania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (124) z 2009r.
 • „Dlaczego nie warto udzielać zgody na poddzierżawę nieruchomości”
  Monitor Księgowego nr 13-14 (281-282)
 • „Do 30 września trzeba udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 (209) z 2012r.
 • „Dochodzenie przez przedsiębiorców roszczeń na drodze sądowej – zmiany 2012”
  Monitor Księgowego nr 10 (206) z 2012r.
 • „Dokształcanie pracowników - jakie obowiązki ma pracodawca"
  Monitor Prawa Pracu i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Druga ustawa antykryzysowa - jaką przewiduje pomoc dla przedsiębiorców"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 22 (238) z 2013r.
 • „Dziedziczenie gospodarstwa rolnego”
  Polskie Drobiarstwo 2/2013
 • „Egzekucja wierzytelności”
  Polskie Drobiarstwo 12/2013
 • „Europa na etykiecie”
  Polskie Drobiarstwo 2/2015
 • „Fundusze promocji produktów rolno – spożywczych – regulacje prawne”
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • „Gazowe rury na terenie prywatnym”
  Powiaty-Gminy dwutygodnik nr 13 (335) z 2010r.
 • „Gotowe rozwiązania dla pracodawców w trudnych czasach”
  Książka wyd. Infor Expert sp. z o.o. 2009r.
 • „Granica wolności prowadzenia hodowli zwierząt w kontekście przepisów prawnych chroniących środowisko”
  Polskie Drobiarstwo 7/2013
 • „Jak dokumentować pracę w Anglii, aby móc skorzystać w Polsce z dłuższego urlopu wypoczynkowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (120) z 2008r.
 • „Jak korzystnie zatrudnić pracownika sezonowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (203) z 2012r.
 • „Jak liczyć długość urlopu wychowawczego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 12 (204) z 2012r.
 • „Jak ma dochodzić swoich praw wierzyciel firmy, której upadłość ogłosił zagraniczny sąd”
  Monitor Księgowego nr 8 (156) z 2010r.
 • „Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 10 (178) z 2011r.