PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data
 • „Jak wypełnić wniosek o przyznanie świadczeń pracodawcy dotkniętemu rosyjskim embargiem”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (268) z 2015r.
 • „Jak wypowiedzieć bezterminową umowę najmu”
  Monitor Księgowego nr 2 (174) z 2011r.
 • „Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 (277/278) z 2015r.
 • „Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na umowy zawarte z upadłym przedsiębiorcą”
  Monitor Księgowego nr 17 (165) z 2010r.
 • „Jakich informacji i dokumentów może żądać pracodawca od kandydata do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Jakie dokumenty powinni składać przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc z nowej ustawy antykryzysowej"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (240) z 2013r.
 • „Jakie informacje musi podać pracodawca kandydatom do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 (174) z 2011r.
 • „Jakie nowe obowiązki dla developerów wprowadza ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”
  Monitor Księgowego nr 23 (195) z 2011r.
 • „Jakie nowe uprawnienia rodzicielskie przysługują pracownikom”
  Monitor Księgowego nr 3 (151) z 2010r.
 • „Jakie rozwiązania obowiązują od 1 lutego 2015r. pracodawców objętych rosyjskim embargiem”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (267) z 2015r.
 • „Jakie są obowiązki pracodawców wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (210) z 2012r.
 • „Jakie są skutki sprzedaży działek wydzielonych z nieruchomości nabytych w drodze darowizny”
  Monitor Księgowego nr 6 (154) z 2010r.
 • „Jakie są skutki upadłości dla wspólnika upadłego”
  Monitor Księgowego nr 10 (158) z 2010r.
 • „Jakie sankcje po zmianie przepisów będą groziły pracodawcom za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (168) z 2010r.
 • „Jakie zmiany wprowadzono w zakresie uzyskiwania przez cudzoziemców pozwoleń na pracę w Polsce”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (184) z 2011r.
 • „Jakim ograniczeniom podlega zbycie zabytkowej nieruchomości”
  Monitor Księgowego nr 17 (165) z 2010r.
 • „Kiedy były przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej”
  Monitor Księgowego nr 8 (276) z 2015r.
 • „Kiedy można wystąpić o zwrot renty planistycznej”
  Monitor Księgowego nr 5 (153) z 2010r.
 • „Kiedy przedawnia się roszczenie wobec zagranicznego kontrahenta"
  Monitor Księgowego nr 13-14 (233 - 234) z 2013r.
 • „Kiedy upływa termin przedawnienia składek na PFRON”
  Monitor Księgowego nr 19 (143) z 2009r.