PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data
 • „Prawa o charakterze niematerialnym do wzorów opakowań”
  Świat Druku nr 3/2016
 • „Prawo restrukturyzacyjne nowe instytucje”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 16 września 2015r.
 • „Prawo spadkowe – zmiany”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 03 listopada 2015r.
 • „Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę – obowiązki pracodawcy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 (242) z 2014r.
 • „Pułapki w umowach na budowę stoisk targowych”
  Świat Druku nr 6/2016
 • „Rejestracja znaków towarowych w Polsce – zmiany”
  Świat Druku nr 7-8/2016
 • „Reklama produktu leczniczego”
  Polskie Drobiarstwo nr 2/2014
 • „Restrukturyzacja - rozwiązanie problemów w niespokojnych czasach”
  Polskie Drobiarstwo 10/2015
 • „State Aid and Compensation for the Polish shipyard industry”
  EUROFENIX nr 43 z 2011r.
 • „Stowarzyszać się czy nie stowarzyszać”
  Polskie Drobiarstwo 7/2015
 • „Sytuacja prawna wierzycieli w 2015 roku”
  Kurier Drzewny nr 12 (81) z 2014r.
 • „Szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.”
  Monitor Księgowego nr 15 (163) z 2010r.
 • „Unijny kodeks celny – zmiany dla przedsiębiorców od 1 maja 2016r.”
  Monitor Księgowego nr 9 (301) z 2016r.
 • „Unijny kodeks celny. Nowe regulacje od 1 kwietnia 2016 roku”
  Świat Druku nr 5/2016
 • „Upadłość i restrukturyzacja po nowemu”
  Transport Manager Nr 5 październik-listopad 2015 (17)
 • „Ustalanie planu urlopów – co sprawia największe problemy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (215) z 2012r.
 • „Ustalenie planu urlopów na 2015r. – jak to zrobić prawidłowo”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 ( 263) z 2014r.
 • „Ustawa antykryzysowa – korzystne rozwiązania dla pracodawców”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (136) z 2009r.
 • „Ustroje małżeńskie”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 07 września 2015r.
 • „W jaki sposób dokonać korekty wpisu do księgi wieczystej”
  Monitor Księgowego nr 6 (178) z 2011r.