AKTUALNOŚCI

25.05.2020


Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy

W aktualnej sytuacji wywołanej pandemią COVID-19 ustawodawca wprowadza do systemu prawnego rozwiązania, mające na celu wsparcie oraz ratowanie przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych tymi okolicznościami. obniżenie wymiaru czasu pracy w przedsiębiorstwie w związku z pandemią COVID-19 pozwala na uzyskania świadczeń na pokrycie części wynagrodzeń pracowników. Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy.

Świadczenie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców dotkniętym spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, którzy nie zalegają z regulowaniem zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 • 10.09.2020
  USTAWA ODOROWA
  więcej...
 • 31.08.2020
  PODATEK CUKROWY
  więcej...
 • 16.08.2020
  Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.
  więcej...
 • 10.07.2020
  Nowa matryca stawek VAT
  więcej...
 • 10.06.2020
  Dematerializacja akcji
  więcej...
 • 29.05.2020
  Finansowe wsparcie zwrotne i bezzwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  więcej...
 • 25.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy
  więcej...
 • 22.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego
  więcej...
 • 19.05.2020
  DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE STAROSTWA
  więcej...
 • 30.03.2020
  Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – orzecznictwo sądowe.
  więcej...