AKTUALNOŚCI

29.05.2020


Finansowe wsparcie zwrotne i bezzwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

W ramach proponowanej przez rząd tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzonej w związku z wybuchem pandemii COVID-19 – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oferuje uproszczoną i przyśpieszoną procedurę uzyskania wsparcia finansowego w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń, Lessingów oraz innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski, jeśli kontynuowanie przez nich działalność gospodarczej jest zagrożone na skutek następstw ekonomicznych wynikających z zakazów oraz ograniczeń wprowadzonych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii. Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznie poniesionych negatywnych skutków finansowych.

Wsparcie udzielane jest na wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku przedsiębiorca dołącza oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, potwierdzające trudną sytuację finansową wnioskodawcy oraz dane dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy. Przedsiębiorca załącza również informację zawierającą opis planowanych przez siebie działań w celu ustabilizowania sytuacji ekonomicznej.

 • 10.09.2020
  USTAWA ODOROWA
  więcej...
 • 31.08.2020
  PODATEK CUKROWY
  więcej...
 • 16.08.2020
  Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.
  więcej...
 • 10.07.2020
  Nowa matryca stawek VAT
  więcej...
 • 10.06.2020
  Dematerializacja akcji
  więcej...
 • 29.05.2020
  Finansowe wsparcie zwrotne i bezzwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  więcej...
 • 25.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy
  więcej...
 • 22.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego
  więcej...
 • 19.05.2020
  DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE STAROSTWA
  więcej...
 • 30.03.2020
  Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – orzecznictwo sądowe.
  więcej...