AKTUALNOŚCI

10.06.2020


Dematerializacja akcji

Idąc za ogólną tendencją cyfryzacji życia i obrotu gospodarczego, ustawodawca w połowie 2019 roku podjął decyzję o zmianie formy akcji emitowanych przez spółki i przeniesienie ich w pełni na platformę elektroniczną. Proces ten został zaplanowany tak, aby zmiany nie zaskoczyły przedsiębiorców i wchodziły w życie etapami, dając czas spółkom i ich akcjonariuszom na odpowiednią reakcje.

1 marca 2020 r. wszedł w życie art. 30029 Kodeksu spółek handlowych mówiący, że akcje nie mają formy dokumentu. Jest to pierwszy etap procesu zmierzającego do dematerializacji akcji, czyli pozbawienia ich fizycznej formy na rzecz prowadzenia odpowiedniego rejestru obejmującego spółki, a więc zakazu emisji i wydawania akcji w formie dokumentu. Utrata przez akcje formy dokumentu nie oznacza, że wydane wcześniej udziały automatycznie stają się nieważne – zachowują one nadal pełną moc prawną aż do dnia 1 stycznia 2021 roku.

 • 10.09.2020
  USTAWA ODOROWA
  więcej...
 • 31.08.2020
  PODATEK CUKROWY
  więcej...
 • 16.08.2020
  Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.
  więcej...
 • 10.07.2020
  Nowa matryca stawek VAT
  więcej...
 • 10.06.2020
  Dematerializacja akcji
  więcej...
 • 29.05.2020
  Finansowe wsparcie zwrotne i bezzwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  więcej...
 • 25.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy
  więcej...
 • 22.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego
  więcej...
 • 19.05.2020
  DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE STAROSTWA
  więcej...
 • 30.03.2020
  Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – orzecznictwo sądowe.
  więcej...