AKTUALNOŚCI

10.07.2020


Nowa matryca stawek VAT

Najnowsza zmiana w zakresie matrycy stawek VAT, która weszła w życie 1.07.2020 r. została wprowadzona ustawą uchwaloną niemal rok wcześniej – w sierpniu 2019 roku. Na jej mocy uchylone zostały przepisy, które m. in. wprowadzały 8% podatek VAT od towarów rolnych. Ustawa ma znacząco uprościć rozumienie i procedury związane z określaniem stawki VAT. Ustawodawca odchodzi od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług na rzecz wydawanej przez Komisje Europejską Nomenklatury Scalonej (CN), której każdy dział (a więc cała grupa określonych towarów lub usług) będzie miał przypisaną określoną, jedną stawkę VAT. Nomenklatura Scalona będzie także w odpowiednim zakresie uzupełniona poprzez Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB).

Oznacza to, że w celu ustalenia odpowiedniej stawki VAT określonego produktu, należy po pierwsze sprawdzić do jakiego działu CN (lub PKOB) produkt jest przypisany, a następnie jaką stawką podatku VAT objęty jest ten dział w ustawie. Nomenklatura Scalona wydawana jest cyklicznie, więc co roku należy upewnić się, że interesujący nas produkt nie został w aktualnym dokumencie przypisany do innego działu. Główny urząd statystyczny opublikował klucze powiązań między Nomenklaturą Scaloną, a obowiązującymi wcześniej PKWiU 2015 i PKWiU 2008. Usługi nadal podlegają pod rejestr PKWiU 2015.

Przede wszystkim podatkiem VAT w wysokości 5% objęte zostały szeroko rozumiane towary spożywcze – mięsa i podroby, ryby oraz bezkręgowców wodnych z wyłączeniem homarów i ośmiornic, produkty mleczarskie, ptasie jaja oraz inne, jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, warzywa, owoce i orzechy, zboża, pieczywo nasiona a także pasze oraz przetwory z wymienionych wyżej produktów.

 • 10.09.2020
  USTAWA ODOROWA
  więcej...
 • 31.08.2020
  PODATEK CUKROWY
  więcej...
 • 16.08.2020
  Droższy pozew – nowelizacja postępowania cywilnego.
  więcej...
 • 10.07.2020
  Nowa matryca stawek VAT
  więcej...
 • 10.06.2020
  Dematerializacja akcji
  więcej...
 • 29.05.2020
  Finansowe wsparcie zwrotne i bezzwrotne z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  więcej...
 • 25.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji obniżenia wymiaru czasu pracy
  więcej...
 • 22.05.2020
  Wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w sytuacji przestoju ekonomicznego
  więcej...
 • 19.05.2020
  DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ZE STAROSTWA
  więcej...
 • 30.03.2020
  Warianty w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – orzecznictwo sądowe.
  więcej...