AKTUALNOŚCI

08.10.2019


SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE


W ostatnich dniach Prezydent podpisał specustawę, której zadaniem jest usprawnienie wydatkowania pieniędzy w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Nowo uchwalone przepisy umożliwią między innymi coroczne wypłacanie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, niezależnie od tego, czy w danym roku rolnicy mieli do czynienia z klęską żywiołową czy też nie. Do tej pory, aby uruchomić takie dopłaty konieczna była zgoda Komisji Europejskiej.

Ponadto, ustawa zawiera wiele szczegółowych rozwiązań, które dotyczą zarówno aspektów procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jak i działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli.

Zgodnie z jej założeniami, zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich, nie powinny przekraczać 70% procent „koperty finansowej” za dany rok. Ich wypłata odbywać się będzie od 16 października do 31 listopada.

Kolejno, zgodnie z ustawą, uproszczony ma być dostęp oraz zasady funkcjonowania krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Zmiany mają dotyczyć specyficznych sytuacji, takich jak prowadzenie przez małżonków bądź współposiadaczy jednego gospodarstwa rolnego.

Jednym z nowowprowadzonych rozwiązań jest stworzenie przepisów, które nadadzą dodatkowy numer identyfikacyjny dla jednego gospodarstwa, tak by w przypadku prowadzenia go przez współmałżonków, można było skorzystać z programów pomocowych takich jak dofinansowanie na działalność pozarolniczą. Rozwiązanie to nie będzie jednak uprawniało do otrzymania dopłaty bezpośredniej.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października br.

 • 26.03.2020
  Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?
  więcej...
 • 15.03.2020
  Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą
  więcej...
 • 16.02.2020
  Umowa między Unią Europejską a Mercosur
  więcej...
 • 10.02.2020
  Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu
  więcej...
 • 04.02.2020
  Oszustwo w sprzedaży drobiu
  więcej...
 • 24.01.2020
  Ustawa „antyodorowa”
  więcej...
 • 14.10.2019
  WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
  więcej...
 • 08.10.2019
  SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE
  więcej...
 • 14.09.2019
  NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  więcej...
 • 16.08.2019
  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie "bez GMO"
  więcej...