AKTUALNOŚCI

04.02.2020


Oszustwo w sprzedaży drobiu


Pod koniec zeszłego roku w Sądzie Okręgowym w Lublinie odbył się głośny proces 

jednego z przedsiębiorców – producenta drobiu – oskarżonego o oszustwo 

związane ze sprzedażą 43 ton mięsa kurczaków. Łączna wartość przewidywanej 

transakcji opiewała na ponad 450.000 złotych. Zgłoszenie na policję złożył 

poszkodowany, następnie sprawą zajęła się Prokuratura Okręgowa w Lublinie. 

Oskarżony miał zataić przy sprzedaży fakt, że dostarczone kontrahentowi mięso 

zostało wcześniej nafaszerowane wodą z solą, co podniosło jego wagę o około 

10%, tym samym realnie zwiększając wartość transakcji. Sprawa wyszła na jaw 

gdy nabywca, przed dalszą odsprzedażą, sam chciał dodać do mięsa solankę, co 

spowodowało jego pękanie, a tym samym całkowitą niezdatność do dalszej 

obróbki lub sprzedaży. W toku postępowania, pracownicy producenta przyznali, że 

kazał on im do mięsa dodać wspomniany roztwór. Sylwester K., wraz ze swoim 

współpracownikiem, który pośredniczył przy transakcjach, zostali oskarżeni o 

przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu Karnego. 

Oszustwo w polskim prawie karnym polega na doprowadzeniu innej osoby do 

niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd, 

wyzyskania błędu lub wyzyskania niezdolności pokrzywdzonego do należytego 

pojmowania swojego działania. Doktryna wskazuje również, że aby mówić o 

przestępstwie sprawca musi działać z zamiarem bezpośrednim, w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej polegającej na zwiększeniu aktywów lub 

zmniejszeni pasywów. Oszustwo w ustawie ujęte jest dość szeroko, więc 

znamiona tego przestępstwa może wypełniać wiele różnych czynów, o ile 

zachodzą łącznie trzy wskazane wyżej okoliczności. Przestępstwo z art. 286 § 1 

Kodeksu Karnego zagrożone jest surową karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy 

do aż 8 lat, jednak w wypadku mniejszej wagi przestępstwa, sąd może 

zastosować typ uprzywilejowany oszustwa i na podstawie art. 286 § 3 wymierzyć 

łagodniejszą karę – karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

Pomimo wysokiej wagi oszustwa, sąd wskazał wiele okoliczności łagodzących – 

Sylwester K. nie był nigdy wcześniej skazany, a popełnienie przestępstwa 

motywował problemami finansowymi swojego przedsiębiorstwa. Ostatecznie sąd 

uznał oskarżonego winnym zarzucanego mu czynu, skazując go tym samym na 

karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz karę 

grzywny w wysokości 20.000 zł. Będzie on musiał także zapłacić na rzecz 

poszkodowanego 30.000 zł tytułem nawiązki. Pośrednik przy transakcji został 

oczyszczony z zarzutów, na podstawie dowodów jasno wskazujących, że nie 

wiedział on o nieuczciwej praktyce swojego współpracownika.

 • 26.03.2020
  Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?
  więcej...
 • 15.03.2020
  Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą
  więcej...
 • 16.02.2020
  Umowa między Unią Europejską a Mercosur
  więcej...
 • 10.02.2020
  Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu
  więcej...
 • 04.02.2020
  Oszustwo w sprzedaży drobiu
  więcej...
 • 24.01.2020
  Ustawa „antyodorowa”
  więcej...
 • 14.10.2019
  WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
  więcej...
 • 08.10.2019
  SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE
  więcej...
 • 14.09.2019
  NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  więcej...
 • 16.08.2019
  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie "bez GMO"
  więcej...