AKTUALNOŚCI

10.02.2020


Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu


Polska jest niekwestionowanym liderem Unii Europejskiej w produkcji i eksporcie 

drobiu, a według prognoz gigantyczne już liczby polskiej produkcji mają jeszcze 

rosnąć i to w tempie znacznie wyższym, niż u naszych europejskich konkurentów. 

Aż 13% drobiu produkowanego w Polsce trafia na wyspy. Wielka Brytania jest 

największym odbiorcą polskich wyrobów mięsnych, jednak sytuacja ta w ostatnim 

czasie staje się niepewna. Aktualnie handel między Polską a Wielką Brytanią 

odbywa się na zasadach określonych w prawie unijnym, które gwarantuje wiele 

udogodnień dla takiej wymiany, w tym te najważniejsze - brak opłat celnych oraz 

ograniczeń ilościowych eksportowanych towarów. Ponadto państwo członkowskie 

nie może narzucić własnych wymagań jakościowych na importowane towary, 

innych niż wymagane przez regulacje unijne w każdym kraju wchodzącym w 

skład Unii. 

Wobec nieuchronnie zbliżającego się Brexitu, którego data według dzisiejszych 

danych wyznaczona jest na 31 stycznia 2020, sytuacja ta może zostać 

zachwiana. Istnieje ryzyko, że po opuszczeniu Unii, Wielka Brytania spróbuje 

ograniczyć import produktów mięsnych. Dla polskich producentów oznaczać 

będzie to zmniejszenie rynku zbytu, który dotychczas pochłaniał prawie połowę 

całej produkcji mięsnej i ponad jedną dziesiątą polskiego drobiu. Wielka Brytania 

będzie mogła również wprowadzić własne, specjalistyczne wymogi wobec 

importowanych towarów, odmienne od dotychczasowych obowiązujących na 

terenie całej unii, co może wiązać się z koniecznością prowadzenia odmiennej 

produkcji, dedykowanej w całości na ten rynek. Na koniec, Wielka Brytania może 

mieć całkowitą swobodę w doborze kontrahentów handlowych 

Oprócz ograniczeń brytyjskiego rynku na polskie produkty, wysoce 

prawdopodobnym jest powrót ceł i innych opłat związanych z handlem. Narażenie 

na koszty wielkości dziesiątek milionów euro rocznie może mieć równie dolegliwe 

skutki zarówno dla sytuacji poszczególnych przedsiębiorców jak i całej branży, a 

nawet polskiej gospodarki. Pomimo potencjalnych, alternatywnych rynków w 

innych częściach świata, na których można ulokować polskie produkty, zawsze 

będzie wiązało się to z dodatkowymi kosztami eksportu, a co za tym idzie – 

zmniejszeniem dochodu. 

Aktualnie jednak nadal warunki, na jakich odbędzie się Brexit stoją pod znakiem 

zapytania. Wiele zależy od tego czy władzom w Londynie uda się wynegocjować 

umowę z Unią Europejską i na jakich zasadach ustanowiony zostanie handel 

między wspólnotą a Wielką Brytanią.

 • 26.03.2020
  Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?
  więcej...
 • 15.03.2020
  Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą
  więcej...
 • 16.02.2020
  Umowa między Unią Europejską a Mercosur
  więcej...
 • 10.02.2020
  Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu
  więcej...
 • 04.02.2020
  Oszustwo w sprzedaży drobiu
  więcej...
 • 24.01.2020
  Ustawa „antyodorowa”
  więcej...
 • 14.10.2019
  WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
  więcej...
 • 08.10.2019
  SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE
  więcej...
 • 14.09.2019
  NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  więcej...
 • 16.08.2019
  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie "bez GMO"
  więcej...