AKTUALNOŚCI

15.03.2020


Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą


6 listopada 2019 Parlament Europejski większością 444 głosów „za” do 128 

głosów „przeciw” zdecydował się przyjąć projekt decyzji Rady w sprawie zawarcia 

umowy handlowej łączącej Unie Europejską z Ukrainą w odmiennej treści niż 

dotychczas. Zmiana ta dotyczyć będzie importu drobiu z terenów Ukrainy do Unii 

Europejskiej, w szczególności ma przeciwdziałać stosowaniu popularnych od 

dłuższego czasu, nieuczciwych praktyk ukraińskich producentów w zakresie tzw. 

„filetu z kością”, czyli importu filetów drobiowych z niewielkim kawałkiem kości, 

co dotychczas pozwalało na zastosowanie zerowych stawek celnych przy 

transporcie mięsa do krajów Unii Europejskiej. Produkt taki po niewielkiej obróbce 

mógł być sprzedawany na rynku unijnym jako pierś drobiowa, która przez UE 

uznawana jest za produkt wysoce wrażliwy i objęta opłatami celnymi przy 

zastosowaniu kontyngentu taryfowego. Problem importu „filetu z kością” istniał 

już od dłuższego czasu, przy czym tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy przywóz 

drobiu z terenów Ukrainy znacząco wzrósł, tworząc tym samym uciążliwą 

konkurencje dla producentów z polski i innych krajów Unii Europejskiej. 

Rada Unii Europejskiej, w skład której wchodzą ministrowie wszystkich państw 

członkowskich już jakiś czas pracowała nad kompleksowym rozwiązaniem 

wspomnianego wyżej problemu negocjując warunki nowej umowy z władzami 

Ukrainy. W zaproponowanej zmianie zdecydowano, aby do istniejącego już 

kontyngentu taryfowego dołączyć dwa dodatkowe rodzaje produktów 

importowanych, obejmujące m. in. właśnie drób z kawałkiem kości. Dzięki temu 

produkty te zostaną objęte opłatami celnymi podobnie jak pozostałe wyroby 

mięsne. W zamian za objęcie kolejnych towarów opłatami celnymi, Unia 

Europejska zdecydowała się podnieść kontyngent taryfowy – ilość towarów, 

względem których stosuje się niższe stawki celne – o dodatkowe 50.000 ton. 

Ta formalnie niewielka zmiana wywrze doniosłe skutki w dziedzinie praktyki 

handlowej między Unią Europejską a Ukrainą, a przede wszystkim pozytywnie 

wpłynie na sytuacje polskich producentów drobiu, którzy byli do tej pory jednymi 

z najbardziej poszkodowanych przez istnienie tej luki prawnej.

 • 26.03.2020
  Orzecznictwo w zakresie DJP – wytyczne czy obowiązek?
  więcej...
 • 15.03.2020
  Umowa handlowa Unii Europejskiej z Ukrainą
  więcej...
 • 16.02.2020
  Umowa między Unią Europejską a Mercosur
  więcej...
 • 10.02.2020
  Polska liderem w produkcji i eksporcie drobiu
  więcej...
 • 04.02.2020
  Oszustwo w sprzedaży drobiu
  więcej...
 • 24.01.2020
  Ustawa „antyodorowa”
  więcej...
 • 14.10.2019
  WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH – ZMIANY W POSTĘPOWANIACH
  więcej...
 • 08.10.2019
  SPECUSTAWA UŁATWIAJĄCA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW UE W ROLNICTWIE
  więcej...
 • 14.09.2019
  NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  więcej...
 • 16.08.2019
  Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą oznakowanie "bez GMO"
  więcej...