AKTUALNOŚCI

25.02.2019


Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.


Od 15 lutego 2019 r. zacznie działać usługa e-PIT, dostępna dla podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Stworzenie elektronicznej platformy podatkowej pozwoli na automatyczne i bezpłatne przygotowanie przez system rozliczeń rocznych za 2018 r., na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.


Skorzystanie z usługi e-PIT nie będzie wymagało złożenia wniosku bądź dodatkowych dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie podatkowe zostanie wykonane automatycznie dla wszystkich podatników rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38. W przyszłych latach platforma będzie również dostępna dla PIT-36, PIT-36L i PIT-28. Weryfikacja rozliczenia rocznego dostępna będzie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).    


PIT dla każdego podatnika zostanie wypełniony indywidualnie; system pozwoli jednak także na rozliczenie wspólne z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowującej dzieci. W tym celu konieczne będzie zalogowanie się do portalu i wybranie stosownej opcji.


Podatnik będzie mógł zaakceptować automatycznie przygotowane rozliczenie, jak również wprowadzić w nim zmiany dotyczące m.in. preferencji podatkowych, bądź przekazania 1 % na organizację pożytku publicznego. 


Wśród innych zmian przygotowanych przez Ministerstwo Finansów zaznaczyć także możliwość zamieszczenia w formularzach PIT nowego źródła przychodów w postaci działalności nierejestrowej, zaliczanej do tzw. innych źródeł przychodu. Od 2019 r. wzrośnie także kwota wolna od podatku – do poziomu 8000 zł. Wprowadzony zostanie również nowy podatek – Exit tax, realizujący obowiązki implementacje dyrektywy unijnej ATAD, czyli podatek od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa. Zapowiadana przez rząd obniżka stawki CIT z 15% do 9% w bieżącym roku obejmie jedynie te firmy, u których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro.


System przygotowanych zmian podatkowych wraz z usługą e-PIT ma stanowić wsparcie dla miliona podatników, umożliwiające bezpłatne, bezpieczne i odformalizowane rozliczenie się z fiskusem, połączone z preferencyjnymi dla podatnika możliwościami obniżającymi wysokość pobieranych przez urzędy skarbowe należności.  • 04.08.2019
  Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?
  więcej...
 • 21.06.2019
  Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.
  więcej...
 • 15.06.2019
  Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta
  więcej...
 • 08.06.2019
  Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku
  więcej...
 • 28.04.2019
  Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO
  więcej...
 • 07.04.2019
  Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO
  więcej...
 • 29.03.2019
  Zmiany w prawie pracy związane z RODO
  więcej...
 • 19.03.2019
  Trwają prace nad tzw. „ustawą antyodorową”
  więcej...
 • 25.02.2019
  Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.
  więcej...
 • 18.02.2019
  PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych.
  więcej...