AKTUALNOŚCI

07.04.2019


Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO

Niespełna rok temu w Polsce weszło w życie unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli popularne RODO. Rozporządzenie to ustanowiło szereg obowiązków dla podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych. To z kolei spowodowało, że polski ustawodawca musiał również dostosować szereg ustaw do wymogów stawianych przez RODO. W najbliższym czasie wejdą w życie zmiany w prawie bakowym oraz ubezpieczeniowym związane z dostosowaniem tych przepisów do RODO. Jeżeli chodzi o prawo bankowe, to zgodnie z nowymi przepisami na wniosek ubiegającego się o kredyt konsumenta bank przedstawi mu czynniki, w tym dane osobowe, które miały wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno sytuacji, gdy decyzja została podjęta w pełni zautomatyzowanym procesie, na podstawie tzw. algorytmów, jak i wówczas, gdy w jej podejmowaniu brał udział także człowiek. 

Natomiast do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wprowadzono podstawę do przetwarzania danych o stanie zdrowia. Zgodnie z nowymi przepisami zakład ubezpieczeń przetwarza dane dotyczące zdrowia ubezpieczonych lub uprawnionych z umowy w celu oceny ryzyka lub wykonywania umowy w zakresie niezbędnym z uwagi na cel i rodzaj ubezpieczenia. Zakłady ubezpieczeń, w przeciwieństwie do banków,  pozostawiono zamknięty katalog danych do profilowania w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Składa się on z 20 pozycji, w tym stanu zdrowia, miejsca zamieszkania, charakteru wykonywanej pracy, przebiegu ubezpieczenia, sytuacji finansowej. • 04.08.2019
  Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?
  więcej...
 • 21.06.2019
  Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.
  więcej...
 • 15.06.2019
  Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta
  więcej...
 • 08.06.2019
  Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku
  więcej...
 • 28.04.2019
  Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO
  więcej...
 • 07.04.2019
  Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO
  więcej...
 • 29.03.2019
  Zmiany w prawie pracy związane z RODO
  więcej...
 • 19.03.2019
  Trwają prace nad tzw. „ustawą antyodorową”
  więcej...
 • 25.02.2019
  Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.
  więcej...
 • 18.02.2019
  PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych.
  więcej...