AKTUALNOŚCI

28.04.2019


Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO

Wejście w życie unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, czyli tzw. RODO spowodowało konieczność dostosowania polskich ustaw do wymogów stawianych przez unijne rozporządzenie. W najbliższym czasie wejdą w życie zmiany w ustawie o prawach konsumenta. Zmiany te dotyczyć będą mikroprzedsiębiorców. Zgodnie z treścią ustawy o prawach konsumenta mikroprzedsiębiorcą jest to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. Zgodnie z nowymi przepisami, mikroprzedsiębiorca będzie mógł zamieścić informacje, o których mowa w art. 13 RODO (informacje związane z przetwarzaniem danych dobowych, tzw. klauzula informacyjna), bądź to w widocznym miejscu w lokalu swojego przedsiębiorstwa, bądź też na swojej stronie internetowej. Warunkiem uznania obowiązków informacyjnych za spełnione jest to, że osoba fizyczna, której dane dotyczą, będzie miała faktyczną możliwość zapoznania się z informacjami, o których mowa w art. 13 RODO. Z tego wynika, że administrator danych nie może umieścić klauzuli informacyjnej w miejscu, które uniemożliwia lub znacząco utrudnia konsumentowi zapoznanie się z jej treścią. • 04.08.2019
  Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?
  więcej...
 • 21.06.2019
  Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.
  więcej...
 • 15.06.2019
  Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta
  więcej...
 • 08.06.2019
  Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku
  więcej...
 • 28.04.2019
  Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO
  więcej...
 • 07.04.2019
  Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO
  więcej...
 • 29.03.2019
  Zmiany w prawie pracy związane z RODO
  więcej...
 • 19.03.2019
  Trwają prace nad tzw. „ustawą antyodorową”
  więcej...
 • 25.02.2019
  Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.
  więcej...
 • 18.02.2019
  PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych.
  więcej...