AKTUALNOŚCI

15.06.2019


Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta


28 maja 2019 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o kształtowaniu rolnego. Nowelizacja była konieczna, ze względu na ograniczający charakter ustawy z 2016 r., która miała zapobiec wykupywaniu gruntów przez obcy kapitał, a ostatecznie całkowicie utrudniała obrót ziemią wszelkim zainteresowanym jej zakupem. 


Przysługujące do tej pory Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa prawo do pierwokupu udziałów i akcji będzie obejmowało jedynie spółki, które są już właścicielami więcej niż 5 ha użytków rolnych. Dotychczasowe przepisy nie regulowały jakichkolwiek ograniczeń prawa pierwokupu KOWR, co budziło uzasadnione kontrowersje, z uwagi na zagrożenia jakie niosły skutki nieważności sprzedaży dokonanej bez poinformowania o tym fakcie KOWR. Nieważność transakcji mogła za sobą nieść tragiczne skutki dla spółki np. nieważność uchwał podjętych przy udziale wspólnika, który nabył udziały lub akcje spółki z naruszeniem dotychczasowych przepisów.


Zgodnie z nowymi przepisami, nabywca gruntów rolnych zobowiązany jest do prowadzenia gospodarstwa rolnego jedynie przez 5 lat, a nie jak dotychczas przez 10 lat. Równocześnie, zbycie takich gruntów możliwe będzie przed upływem 5 lat za zgodą dyrektora KOWR w drodze decyzji administracyjnej, a nie przez sąd, co na pewno skróci i ułatwi proces wydawania takich decyzji.


Nowelizacja przepisów rozszerza też katalog osób, na rzecz których może być zbyta nieruchomość - o rodzeństwo, rodziców oraz pasierbów. Nieruchomości rolne będą mogły nabywać również uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne - za zgodą dyrektora KOWR.


Nowelizacja jest na pewno krokiem w dobrą stronę, jednak na tyle niewielkim, że w przyszłości spodziewać się można kolejnych zmian.

 • 04.08.2019
  Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?
  więcej...
 • 21.06.2019
  Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.
  więcej...
 • 15.06.2019
  Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta
  więcej...
 • 08.06.2019
  Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku
  więcej...
 • 28.04.2019
  Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO
  więcej...
 • 07.04.2019
  Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO
  więcej...
 • 29.03.2019
  Zmiany w prawie pracy związane z RODO
  więcej...
 • 19.03.2019
  Trwają prace nad tzw. „ustawą antyodorową”
  więcej...
 • 25.02.2019
  Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.
  więcej...
 • 18.02.2019
  PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych.
  więcej...