AKTUALNOŚCI

21.06.2019


Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.


Zgodnie z wprowadzonymi 4 maja 2019 r. przepisami pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych kandydatów do pracy tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia, co wynika ze znowelizowanego art. 221 par. 5 k.p. (w związku z RODO). Po wprowadzeniu tych zmian procedury rekrutacyjne są dużo bardziej zawiłe. Co to oznacza w praktyce dla pracodawcy?

Co w sytuacji, gdy firmie zależy na tym, aby jej potencjalny pracownik w trakcie studiów wybierał konkretne przedmioty bądź zajęcia i zaliczył z nich egzaminy, na określoną ocenę? Taką wiedzę można by pozyskać na podstawie wyciągu z indeksu, jednak na mocy obecnie obowiązujących przepisów, nie można żądać tego typu danych, a jedynie takie, które potwierdzą wykształcenie kandydata, tj. zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów.

Tego typu zmiany na pewno odczują w szczególności te firmy, które szukają na rynku pracy specjalistów ze szczególnie określonymi umiejętnościami, którzy już w trakcie studiów ukierunkowywali swoją edukację z myślą o podjętej w przyszłości pracy.

Z dotychczasowej analizy wynika, że tak zawężająca interpretacja nie będzie miała jednak miejsca, w przypadku zastosowaniu do danych o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Zgodnie z art. 221 par. 5 k.p. w powyższym przypadku pracodawca może żądać udokumentowania informacji tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Ma to ogromne znaczenie, bowiem wiele firm chce poznać nie tylko dotychczasowe miejsca pracy kandydata i czas angażu, ale także bardziej szczegółowe dane, np. rodzaj wykonywanych zadań, jakie realizował w trakcie zatrudnienia, uczestnictwo w grupach projektowych itp. W tym przypadku pracodawcy mogą sięgać głębiej, ponieważ tego typu informacje o przebiegu kariery zawodowej kandydata, można uzyskać bez naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa poprzedniego pracodawcy.

 • 04.08.2019
  Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?
  więcej...
 • 21.06.2019
  Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.
  więcej...
 • 15.06.2019
  Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta
  więcej...
 • 08.06.2019
  Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku
  więcej...
 • 28.04.2019
  Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO
  więcej...
 • 07.04.2019
  Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO
  więcej...
 • 29.03.2019
  Zmiany w prawie pracy związane z RODO
  więcej...
 • 19.03.2019
  Trwają prace nad tzw. „ustawą antyodorową”
  więcej...
 • 25.02.2019
  Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.
  więcej...
 • 18.02.2019
  PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych.
  więcej...