AKTUALNOŚCI

04.08.2019


Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?

13 czerwca pomimo krytycznych głosów opozycji, Sejm uchwalił reformę kodeksu postępowania cywilnego. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśla, że ma ona usprawnić, uprościć i przyspieszyć postępowania. Dla niektórych, a zwłaszcza firm, reforma będzie oznaczać wyższe koszty sądowe i większy rygoryzm.

Jednym z niewątpliwych minusów wprowadzanych zmian jest wzrost opłat sądowych. W obecnej chwili opłata wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Po wprowadzonych zmianach opłata maksymalna może wynieść nawet 200 000 złotych.

Kolejna zmianą jest wprowadzenie posiedzenia pojednawczego. Sprawa w sądzie cywilnym będzie się rozpoczynać od takiego posiedzenia, na którym przedstawianie będą wszystkie twierdzenia i dowody. Dzięki takiemu rozwiązaniu, postępowanie sądowe w mniej skomplikowanych sprawach cywilnych może skończyć się już po jednej rozprawie. W przypadku wyższego stopnia skomplikowania sprawy, już na pierwszej rozprawie zostaną wyznaczone kolejne terminy, tak by nie było wielomiesięcznych przerw między nimi.

Wprowadzona zostanie również praktyka karania stron za praktyki przeciągania postępowania. Jeśli sąd stwierdzi, że istnieją ku temu podstawy może zdecydować się na podwojenie kosztów procesu oraz zasądzonych odsetek. Ponadto, wnioski, które mają służyć jedynie przedłużeniu postępowania sądowego mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.

Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać po trzech miesiącach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

 • 04.08.2019
  Rewolucja w postępowaniu cywilnym – jakie zmiany nas czekają?
  więcej...
 • 21.06.2019
  Rekrutacja pracownika po 4 maja 2019 r.
  więcej...
 • 15.06.2019
  Nowelizacja ustawy o obrocie ziemią – zmiany zatwierdzone przez Prezydenta
  więcej...
 • 08.06.2019
  Nowa ordynacja podatkowa - zmiany od 1 stycznia 2021 roku
  więcej...
 • 28.04.2019
  Zmiany w ustawie o prawach konsumenta związana z RODO
  więcej...
 • 07.04.2019
  Zmiany w prawie bankowym i ubezpieczeniowym związane z RODO
  więcej...
 • 29.03.2019
  Zmiany w prawie pracy związane z RODO
  więcej...
 • 19.03.2019
  Trwają prace nad tzw. „ustawą antyodorową”
  więcej...
 • 25.02.2019
  Zmiany w systemie podatkowym w 2019 r.
  więcej...
 • 18.02.2019
  PPK – system gromadzenia funduszy emerytalnych.
  więcej...