AKTUALNOŚCI

23.10.2018


Koniec z odsetkami od odsetek


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny. Poprzez wprowadzenie nowych przepisów, Prezydent domaga się usunięcia z systemu prawnego wyjątku od zakazu anatocyzmu (art. 482 § 2 Kodeksu Cywilnego).


Zasada anatocyzmu oznacza pobieranie odsetek od zaległych odsetek. Stosownie do brzmienia obowiązujących przepisów dłużnik, który nie spłaca terminowo swojego świadczenia wobec wierzyciela, może zostać obciążony koniecznością zapłacenia odsetek od zaległych odsetek. 


Choć anatocyzm jako taki jest zakazany w polskim prawie, istnieją od niego wyjątki. Jednym z nich jest sytuacja, w której to instytucja kredytowa udziela pożyczki długoterminowej. Projekt nowelizacji Kodeksu Cywilnego zakłada wyeliminowanie możliwości naliczania odsetek od odsetek także w umowach z instytucjami bankowymi. Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta ma być odpowiedzią na wątpliwości interpretacyjne, jakie od lat przysparzają terminy ,,pożyczka długoterminowa” oraz ,,instytucja kredytowa”, jak również doprowadzić do wzmocnienia pozycji dłużnika w sporach sądowych z bankami.


Powyższy projekt stanowi dopełnienie dla wcześniejszych prac legislacyjnych, związanych z usunięciem przepisów o bankowym tytule egzekucyjnym oraz skierowaniem do Sejmu projektów ustaw o zwrocie niektórych świadczeń wynikających z umów kredytu i pożyczki oraz ustawy zmieniającej ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Kompleksowa reforma ma przyczynić się do ogólnej poprawy sytuacji kredytobiorców w ich stosunkach z bankami.


Projekt nowelizacji przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia i co najważniejsze, będzie miała zastosowanie również do obecnie zawartych umów kredytowych wobec odsetek naliczanych po jej wejściu w życie. • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...