AKTUALNOŚCI

21.11.2018


Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.


Rządowy projekt ustawy o spółdzielniach rolników dotyczy kompleksowego uregulowania zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników i ich związków oraz stworzenia zachęt do powoływania przez rolników tego typu podmiotów poprzez m.in. wyłączenie ich z niektórych obowiązków fiskalnych. Ustawa, po poprawkach w Senacie, ponownie trafi do głosowania w Sejmie. 


Mocą nowelizacji, członkowie spółdzielni mają zostać zwolnieni m.in. z podatku od opłat lokalnych od budynków i budowli, jak również od przychodów ze sprzedaży produktów rolnych. Dzięki wprowadzonym do ustawy poprawkom, rozszerzony zostanie katalog osób, zaliczanych do spółdzielni rolniczej, poprzez włączenie kategorii osób ,,prowadzących działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników (prowadzących gospodarstwo) usług, z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez tych rolników produktów rolnych lub grup tych produktów lub ryb”.


Nowa ustawa zakłada, że spółdzielnie rolnicze będą mogły zostać utworzone przez co najmniej 10 członków, a minimalny czas ich funkcjonowania będzie wynosił rok.  Zmniejszenie obciążeń podatkowych członków obejmować będzie m.in. obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości dla rolników zakładających spółdzielnie, stanowiąc wsparcie dla działalności spółdzielczej w pierwszych latach jej funkcjonowania. Przepisy mają także zachęcać rolników do wspólnego działania – spółdzielnie będą mogły współpracować w zakresie planowania i prowadzenia produkcji i przetwórstwa produktów dostarczanych przez członków oraz standaryzacji zasad obrotu i prowadzenia handlu. Nowoczesna spółdzielczość ma także wpływać na upowszechnianie wśród rolników innowacyjnych metod uprawy, technologii produkcji oraz metod gospodarki odpadami, z uwzględnieniem działań jak najbardziej korzystnych dla środowiska.


Resort rolnictwa, przedstawiając proponowane zmiany podkreślił, że spółdzielczość rolników w Polce, mająca znakomite przedwojenne tradycje, wciąż jest potrzebna, zwłaszcza w czasach dominacji wielkich koncernów produkujących żywność. Jak zaznaczył szef resortu Jan Krzysztof Ardanowski, ,,tylko konsolidacja pozwoli rolnikom na konkurowanie w czasach globalizacji i dominacji pośredników”. • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...