AKTUALNOŚCI

04.12.2018


Koniec z zatorami płatniczymi


Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje w sprawie nowelizacji prawa dotyczącego ograniczenia zatorów płatniczych. Opracowywany projekt zakłada m.in. nowelizację art. 485 kodeksu postępowania cywilnego, mówiącego o postępowaniu nakazowym.


Zgodnie z uproszczoną procedurą nakazową dla roszczeń z transakcji handlowych, których wartość nie przekracza 75 tys. złotych (art. 485 par. 2b k.p.c.), sąd będzie wydawał nakaz zapłaty w terminie 14 dni na podstawie umowy, dowodu dostarczenia rachunku lub faktury, po uprawdopodobnieniu spełnienia swojego świadczenia z transakcji handlowej. Projekt zakłada znaczne złagodzenie wymogów dowodowych, ograniczając je wyłącznie do ,,uprawdopodobnienia” spełnienia świadczenia pieniężnego. Nie będzie zatem konieczne przedkładanie dowodu w postaci protokołu odbioru. Co istotne, odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych i rekompensata będą automatycznie naliczane przez sąd.


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych przewiduje szereg kluczowych zmian, w tym m.in.:

 • wprowadzenie terminu 60 dni na uregulowanie przez dużego kontrahenta jego zobowiązania wobec mniejszego podmiotu,
 • obowiązek (dla dużych firm) składania sprawozdania do Ministerstwa Finansów z informacją, ile faktur dana firma płaci w ciągu 30 dni, ile  w czasie 60 dni, a ile po upływie 60 dni,
 • publikowanie przez resort finansów informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty, 
 • wprowadzenie ulgi na tzw. złe długi w CIT i PIT (analogicznie do ulgi obowiązującej już w przypadku VAT).


Nowe przepisy mają stanowić instrument mobilizujący kontrahentów do rozliczania się z zaległymi płatnościami. Eksperci podkreślają jednak, że przepisy mogą przyczynić się do bezpodstawnego i nieuczciwego wywierania przymusu zapłaty na kontrahencie, jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy.


Ustawa ma wejść w życie (w większości) z dniem 1 czerwca 2019 roku. • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...