AKTUALNOŚCI

10.12.2018


Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.


Do dalszych prac w Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji został skierowany tzw. Pakiet dla MŚP. Projekt zakłada nowelizację kilku ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w zakresie prawa podatkowego i gospodarczego. Projekt stanowi kolejną, po Konstytucji dla Biznesu – rządową propozycję, która ma przyczynić się do łatwiejszego prowadzenia działalności przez przedsiębiorców.


Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców zakłada blisko 50 uproszczeń, skierowanych głównie do sektora małych i średnich przedsiębiorców. Nowelizacja zakłada m.in. możliwość wliczenia wartości pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu, co przyniesie korzyści przede wszystkim dla małych przedsiębiorstw rodzinnych. Zmiana przepisów przewiduje także podwyższenie progu sprzedaży, uprawniającego do uzyskania statusu tzw. ,,małego podatnika” – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Taka kwalifikacja pozwoli większej liczbie przedsiębiorców na ulgi w zakresie zaliczek wpłacanych w ramach PIT i CIT (opłacanych w systemie kwartalnym, a nie comiesięcznym) oraz niższego opodatkowania (w CIT – zamiast 19% - 9% w roku 2019). Przedsiębiorcy, posiadając status ,,małego podatnika”, będą mieli ponadto prawo do jednorazowej amortyzacji, tj. jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji, dzięki czemu nie będą zmuszeni do rozdzielania kosztów zakupu przez cały okres amortyzacji. Pakiet MŚP proponuje jednocześnie jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln złotych, co w znacznym stopniu ograniczy formalności i upłynni finanse przedsiębiorstwa.


Wśród pozostałych propozycji znalazły się także: likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników branż o najmniejszym stopniu wypadkowości (głównie pracowników administracyjno-biurowych), ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych dla podatków lokalnych wraz ze stworzeniem platformy elektronicznej, umożliwiającej ich obsługę, czy tez skrócenie obowiązku przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych (do okresu 5 lat). Przedsiębiorcy zwolnieni zostaną także z rozlicznych obowiązków informacyjnych m.in. dotyczących okresu zawieszenia wykonywania działalności, czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego. Ustawa skróci dodatkowo termin uprawniający wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT – ze 150 do 90 dni. 

    

Zaproponowane rozwiązania w przeważającej części mają zacząć obowiązywać w 2019 roku.  • 10.02.2019
  NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA ROLNIKÓW
  więcej...
 • 19.01.2019
  Zwiększone uprawnienia pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 11.01.2019
  Nowe obowiązki pracodawcy – nowelizacja kodeksu pracy.
  więcej...
 • 10.12.2018
  Pakiet dla MŚP – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorców.
  więcej...
 • 04.12.2018
  Koniec z zatorami płatniczymi
  więcej...
 • 27.11.2018
  E-AKTA
  więcej...
 • 21.11.2018
  Nowoczesna spółdzielczość – nowelizacja ustawy o spółdzielniach rolniczych.
  więcej...
 • 29.10.2018
  Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.
  więcej...
 • 23.10.2018
  Koniec z odsetkami od odsetek
  więcej...
 • 09.10.2018
  Łatwiejsze oddłużenie – nowelizacja przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej.
  więcej...