AKTUALNOŚCI

04.07.2018


,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji


Dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowa metoda rozliczania płatności. ,,Split payment” - czyli metoda podzielnej płatności VAT, ma skutecznie uszczelnić budżet państwa oraz stanowić narzędzie ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi kontrahentami.


Podzielona płatność wprowadzona została ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 sierpnia 2017 roku. ,,Split payment” polega na tym, że płatność za towary lub usługi zostaje podzielona na dwie części: kwotę netto oraz kwotę odpowiadającą podatkowi VAT. Pieniądze stanowiące pokrycie kwoty VAT będą trafiały na odrębny rachunek bankowy, pozostający pod nadzorem fiskusa; pozostała część należności przekazana zostanie na prywatne konto przedsiębiorcy. 


Co najważniejsze, metoda rozdzielnej płatności nie będzie stwarzała dodatkowych utrudnień ani po stronie przedsiębiorcy, ani kontrahenta. Zgodnie z nowymi przepisami, każdy podatnik VAT od 1 lipca 2018 r., prowadzący działalność gospodarczą i posiadający konto firmowe, będzie posiadał automatycznie rachunek bankowy przeznaczony na kwoty pokrywające podatek VAT. Przedsiębiorca nie będzie zatem zobligowany do składania wniosków, bądź uiszczania dodatkowych opłat z tytułu usług bankowych; odpowiedni rachunek VAT będzie bowiem zakładany przez banki lub SKOK-i, a ich prowadzenie nie będzie wymagało zawarcia dodatkowej umowy.


Rozdzielenie płatności ma następować poprzez wykonanie jednorazowego przelewu, przy użyciu komunikatu udostępnionego przez bank. W efekcie, kontrahent w dalszej mierze wykona wyłącznie jeden przelew, wskazując kwotę podatku VAT, kwotę sprzedaży netto, numer NIP dostawcy oraz numer faktury VAT. Dalszy podział płatności zostanie dokonany bezpośrednio przez bank.


Mechanizm podzielonej płatności dotyczyć będzie wyłącznie transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, a zatem w odniesieniu do relacji między firmami. Niezbędnym wymogiem warunkującym możliwość zastosowania procedury ,,split payment” będzie powstanie u nabywcy towaru lub usługi podatku naliczonego podlegającego odliczeniu oraz dokonywanie rozliczeń wyłącznie w złotych polskich.


W obecnym stanie prawnym ustawodawca przewiduje całkowitą dobrowolność skorzystania z metody podzielnej płatności. Oznacza to, że skorzystanie z rozdzielnej płatności będzie zależne wyłącznie od woli nabywcy. Przepisy tworzą jednak szereg korzyści dla podatników, związanych z zastosowaniem procedury ,,split payment”, w tym przede wszystkim możliwość zmniejszenia kwoty zobowiązania podatkowego (po spełnieniu ustawowych wymogów – art. 108d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 


Docelowo jednak, do 2019 r. resort finansów przewiduje wprowadzenie obligatoryjnego mechanizmu podzielnej płatności, jako skutecznego remedium przeciwko oszustwom podatkowym i środka uzupełniającego lukę w obowiązującym systemie vat-owskim. Dlatego wszystkich podatników zachęcamy już dziś do zapoznania się z szczegółami funkcjonowania modelu podzielnej płatności i rozważenia możliwości skorzystania z nowo wprowadzonej metody rozliczania dokonywanych przez przedsiębiorców transakcji.


 • 04.10.2018
  Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich
  więcej...
 • 09.08.2018
  Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  więcej...
 • 04.08.2018
  Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.
  więcej...
 • 10.07.2018
  Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy
  więcej...
 • 04.07.2018
  ,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji
  więcej...
 • 16.06.2018
  Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia
  więcej...
 • 10.06.2018
  E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi.
  więcej...
 • 04.06.2018
  Monitoring pracowników
  więcej...
 • 23.05.2018
  Współdziałanie czy kierowanie? – znaczenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze ustalania warunków środowiskowych.
  więcej...
 • 10.05.2018
  Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – tylko elektronicznie!
  więcej...