AKTUALNOŚCI

04.08.2018


Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.


Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie nowa, kompleksowa ustawa o komornikach sądowych oraz odrębna ustawa o kosztach komorniczych. Ustawy te zastąpią obecnie obowiązującą, wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.


Nowa ustawa ma przywrócić wewnętrzną spójność prawodawczą i tym samym – zapobiegać nadużyciom i zwiększyć zaufanie do zawodu komornika – jako funkcjonariusza publicznego. Reforma przewiduje m.in.:


 • wprowadzenie obowiązku nagrywania poszczególnych czynności egzekucyjnych komornika przeprowadzanych w terenie; takie nagranie będzie następnie dołączane do akt postępowania,
 • zobowiązanie komorników do wręczenia dłużnikowi podczas egzekucji klarownego formularza skargi, tak aby każdy mógł ją skierować do właściwego sądu,
 • obowiązek asysty Policji w przypadku przymusowego otwarcia przez komornika mieszkania dłużnika lub jego przeszukania, 
 • ograniczenie arbitralności występującej przy egzekucjach z ruchomości, poprzez dookreślenie przedmiotów niepodlegających egzekucji, 
 • poszerzenie katalogu naruszeń prawa, za które komornicy będą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną,
 • zwiększenie realnego nadzoru prezesów sądów rejonowych nad funkcjonowaniem komorników.


Ustawa poszerza jednocześnie uprawnienia nadzorcze i kontrolne Ministra Sprawiedliwości, który będzie mógł, w ramach postępowania administracyjnego, z urzędu podejmować działania zmierzające do zawieszenia bądź usunięcia komornika z zajmowanego stanowiska w przypadkach rażącego naruszenia prawa. Z kolei reforma ustawy o kosztach komorniczych, mając na celu racjonalizację opłat egzekucyjnych, będzie ustalała kwotowe, a nie – jak dotychczas – wyrażone w formie ułamka przeciętnego – minimalne, maksymalne i stałe stawki wynagrodzenia za czynności komornicze. Najniższa opłata ma wynosić 150 zł, natomiast maksymalna – nie więcej niż 50 000 zł.


Wprowadzone zmiany mają znacząco zmniejszyć liczbę nieprawidłowości przy podejmowaniu działań komorniczych. Zdaniem autorów reformy, przejrzyste zasady egzekucji oraz zwiększenie uprawnień kontrolnych doprowadzą do wyeliminowania z oceny społecznej negatywnego obrazu komornika jako ,,przedsiębiorcy nastawionego na własny zysk”. 


 • 04.10.2018
  Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich
  więcej...
 • 09.08.2018
  Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  więcej...
 • 04.08.2018
  Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.
  więcej...
 • 10.07.2018
  Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy
  więcej...
 • 04.07.2018
  ,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji
  więcej...
 • 16.06.2018
  Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia
  więcej...
 • 10.06.2018
  E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi.
  więcej...
 • 04.06.2018
  Monitoring pracowników
  więcej...
 • 23.05.2018
  Współdziałanie czy kierowanie? – znaczenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze ustalania warunków środowiskowych.
  więcej...
 • 10.05.2018
  Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – tylko elektronicznie!
  więcej...