AKTUALNOŚCI

09.08.2018


Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadzone zmiany będą miały w znacznej mierze zniwelować dotychczas występujące ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi.


Nowelizacja przewiduje utrzymanie zasady, zgodnie z którą nabywcami nieruchomości rolnych powinni być przede wszystkim rolnicy indywidualni, prowadzący gospodarstwa rodzinne, które w myśl art. 23 Konstytucji – stanowią podstawę ustroju rolnego państwa.


Naczelną modyfikacją w myśl nowych przepisów ma być zwiększenie powierzchni nieruchomości rolnej wyłączonej spod przepisów ustawy do 1 ha (dotychczas do 0,3 ha). Dzięki temu, osoby zainteresowane osiedleniem się na wsi będą mogły łatwiej nabywać niewielkie nieruchomości rolne. Co ważne, wprowadzenie poprawki do ustawy przyczyni się także do ułatwienia zbywania takich nieruchomości przez rolników; dzięki nowelizacji, powyższe transakcje rolnicy będą mogli przeprowadzać samodzielnie, bez konieczności uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

    

Choć nowa ustawa nie ma na celu wprowadzenia radykalnych reform, z pewnością będzie wsparciem dla indywidualnych rolników i osób, które chcą zamieszkać na wsi, lecz w myśl litery prawa – nie spełniały wszystkich wymagań. Dzięki reformie prawnej i liberalizacji obowiązujących zasad, rolnik będzie mógł łatwiej sprzedać grunt, a osoby niezwiązane z rolnictwem – taką nieruchomość nabyć. Ministerstwo, w celu wypracowania najlepszych rozwiązań, zapowiada przeprowadzenie konsultacji z resortami, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz izbami rolniczymi. Jak informuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, dzięki nowej ustawie ograniczone zostaną, a nawet wyeliminowane pojawiające się dotychczas spekulacje przy zakupie ziemi.


 • 04.10.2018
  Precyzyjniejsze szacowanie szkód łowieckich
  więcej...
 • 09.08.2018
  Wieś bardziej dostępna – projekt zmian przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
  więcej...
 • 04.08.2018
  Zaufać komornikowi – nowa ustawa o komornikach sądowych i kosztach komorniczych.
  więcej...
 • 10.07.2018
  Konstytucja Biznesu – nowy alfabet Przedsiębiorcy
  więcej...
 • 04.07.2018
  ,,Split payment” – nowa metoda rozliczania transakcji
  więcej...
 • 16.06.2018
  Krótszy czas dochodzenia roszczeń – nowe terminy przedawnienia
  więcej...
 • 10.06.2018
  E-ZLA - czyli koniec z papierowymi zwolnieniami lekarskimi.
  więcej...
 • 04.06.2018
  Monitoring pracowników
  więcej...
 • 23.05.2018
  Współdziałanie czy kierowanie? – znaczenie postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w procedurze ustalania warunków środowiskowych.
  więcej...
 • 10.05.2018
  Sprawozdanie finansowe za rok 2017 – tylko elektronicznie!
  więcej...