AKTUALNOŚCI

29.10.2018


Rolnik silniejszy – nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.


W lipcu 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogli zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Wynikało to z faktu niespełniania podstawowych kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą (ustalonego na poziomie 50 tys. zł) oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową.

  

Nowelizacja ustawy przewiduje objęcie przepisami wszystkich relacji handlowych między dostawcą, a nabywcą. Ustawa ma także zapewnić pełną anonimowość stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyki nieuczciwie wykorzystującej przewagę kontraktową, zarówno w zakresie danych osobowych, jak i treści zgłaszanego zawiadomienia.


Celem przeprowadzonej nowelizacji, zgodnie z komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, jest ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności, w którym to rolnicy stanowią najsłabsze ogniwo i niejednokrotnie są wykorzystywani przez podmioty o większej sile przetargowej i potencjale ekonomicznym. Ustawa ma także uciąć powtarzającą się dotychczas praktykę niezgłaszania przez rolników zawiadomień do UOKiKu z obawy przed ujawnieniem danych zgłaszającego i płynącymi z tego konsekwencjami w postaci utraty kontraktów i pogorszeniem stosunków handlowych z nabywcami.

W wyniku nowelizacji poszerzony został także krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia zawiadomienia do UOKiK – od tej pory będzie to mógł uczynić każdy obywatel, a nie wyłącznie zainteresowany przedsiębiorca. Na podstawie nowych przepisów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie również uprawniony do zlecania Inspekcji Handlowej przeprowadzania kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonej przez UOKiK.

Zdaniem autorów projektu nowelizacji ustawy, wprowadzenie zmian ,,będzie pozytywnie wpływało na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, w tym sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”, ograniczając nieuczciwe praktyki pośród wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw. • 03.04.2016
  BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH - KWIECIEŃ 2016
  więcej...
 • 01.02.2016
  ISTOTNE ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW - LUTY 2016
  więcej...
 • 03.01.2016
  ZMIANA SIEDZIBY KANCELARII - STYCZEŃ 2016
  więcej...
 • 01.12.2015
  INTENSYWNIE ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH - GRUDZIEŃ 2015
  więcej...
 • 01.10.2015
  Budowa drogi ekspresowej S5 - PAŹDZIERNIK 2015
  więcej...
 • 01.09.2015
  The European Bars Federation (FBE) - WRZESIEŃ 2015
  więcej...
 • 01.07.2015
  Specjalizacja prawników kancelarii w branży rolnej - LIPIEC 2015
  więcej...
 • 03.05.2015
  "OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA PALIWA II GENERACJI Z ODPADÓW GLICERYNOWYCH" - MAJ 2015
  więcej...
 • 01.02.2015
  POZNAŃSKI LIDER W BRANŻY POLIGRAFICZNEJ ZMIENIA SIĘ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ - LUTY 2015
  więcej...
 • 02.11.2014
  POMOC PRAWNA DLA INWESTYCJI REALIZOWANEJ PRZEZ EUROPEJSKIEGO POTENTATA OKUĆ MEBLOWYCH - LISTOPAD 2014
  więcej...