WSPÓLNICY

„Połączenie sił to początek, pozostanie razem
to postęp, wspólna praca to sukces.”
Henry Ford
„Jako niepokorny miłośnik wspinaczki i turystyki górskiej, jestem przekonany, że dzięki wytrwałości każdy cel „na Ziemi” można osiągnąć. Mount Everest ten prawdziwy oraz zawodowy zawsze jest i czeka na zdobycie”.
„Jako niepokorny miłośnik wspinaczki i turystyki górskiej, jestem przekonany, że dzięki wytrwałości każdy cel „na Ziemi” można osiągnąć. Mount Everest ten prawdziwy oraz zawodowy zawsze jest i czeka na zdobycie”.
Adam Kuźma
Radca prawny
a.kuzma@ko-legal.pl


Radca Prawny, Wspólnik, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Licencjonowany Syndyk, Doradca restrukturyzacyjny. Aktywny członek międzynarodowej organizacji International Bar Association (IBA). Wykładowca na fachowych konferencjach prawniczych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie obrotu nieruchomościami i realizacji procesów inwestycyjnych, w szczególności projektów budowlanych, a także typu green field. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów deweloperskich oraz planowania struktur kapitałowych i finansowych takich przedsięwzięć. Doradza w kwestiach prawa administracyjnego dotyczącego planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz ochrony środowiska.

Jest jednym z niewielu specjalistów w Polsce świadczącym profesjonalną pomoc prawną dla podmiotów z branży rolnej, a w szczególności sektora drobiarstwa. Identyfikuje ryzyka prawne związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym w branży rolniczej i określa sposoby zapobiegania im, jak również wskazuje skutki prawne konkretnych rozwiązań inwestycyjnych.

Doradca w szeroko ujmowanym prawie reklamy, opiniuje kwestie prawne w ogólnopolskich projektach reklamowych i akcjach marketingowych, w szczególności w aspektach związanych z promocją, marketingiem oraz reklamą produktów leczniczych oraz FMCG.

Zarządza praktyką Kancelarii związaną ze sporami sądowymi.

Pracuje w języku polskim i angielskim, włada także  językiem francuskim.

„Kiedy tylko czas pozwala, zamieniam togę na kombinezon narciarski zimą, a latem na strój kolarza. Bez pasji nie ma wygranych spraw i sportowych zawodów”.
„Kiedy tylko czas pozwala, zamieniam togę na kombinezon narciarski zimą, a latem na strój kolarza. Bez pasji nie ma wygranych spraw i sportowych zawodów”.
Maurycy Organa
Radca prawny
m.organa@ko-legal.pl


Radca Prawny, Wspólnik, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent podyplomowych studiów Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończył "English and European Union Law" by University of Cambridge.

Doradca restrukturyzacyjny. Jeden z pierwszych syndyków licencjonowanych w Polsce. Członek INSOL EUROPE. Zwycięzca międzynarodowego konkursu Richard Turton Award 2010. Członek sekcji upadłościowej Instytutu Allerhanda.

Specjalista z zakresu prawa handlowego, prawa własności intelektualnej. Posiada duże doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek, w ramach którego pomaga tworzyć spółki, oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także je likwidować. Doradza w zakresie fuzji i przejęć (M&A) oraz kompleksowych audytów prawnych podmiotów gospodarczych (due diligence), także w aspekcie międzynarodowym, planowania struktur kapitałowych oraz projektów restrukturyzacyjnych. Promotor idei „przygotowanej likwidacji” w Polsce (pre-pack).

Autor ponad stu publikacji fachowych, w tym kilku książek wydawnictwa INFOR Expert oraz wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”. Uczestnik oraz prelegent polskich oraz międzynarodowych konferencji naukowych dotyczących prawa upadłościowego, restrukturyzacji.

Pracuje w języku polskim i angielskim.

„Moją pasją są podróże i kuchnie świata, ich połączenie realizuję w czasie wolnym odwiedzając wyjątkowe miejsca Naszego globu. Zamiłowanie do poznawania nowości realizuję także w prawie, nieustannie poszukując nowych rozwiązań dla Naszych klientów.”
„Moją pasją są podróże i kuchnie świata, ich połączenie realizuję w czasie wolnym odwiedzając wyjątkowe miejsca Naszego globu. Zamiłowanie do poznawania nowości realizuję także w prawie, nieustannie poszukując nowych rozwiązań dla Naszych klientów.”
Renata Karbowska-Kuźma
Radca prawny
r.karbowska-kuzma@ko-legal.pl


Radca Prawny, Wspólnik, absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Inicjator i współorganizator wielu ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencji. Wykładowca uczelni wyższej. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zarówno dla podmiotów wysoko wyspecjalizowanych, kadry zarządzającej jak i pracowników obsługiwanych firm.

Członek Komisji ds. Współpracy z Zagranicą przy OIRP Poznań. Członek HRF Commission of FBE (Komisji Praw Człowieka i Wolności Federacji Adwokatur Europejskich).

Doradza w kwestiach prawa konkurencji, zarówno w aspekcie polskim jak i europejskim. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie ochrony nazwy przedsiębiorcy, czy utrudniania dostępu do rynku przedsiębiorcom. W sferze jej zainteresowań są zagadnienia prawa ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych. Nadto specjalizuje się w prawie nowych technologii i e-commerce.

Praktyczne doświadczenie w szeroko rozumianych sprawach cywilnych i rodzinnych zdobyła pełniąc przez ponad 15 lat funkcję kuratora przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu. Jest znawcą planowania spadkowego i sukcesji w aspekcie rodzinnym oraz biznesowym. Doradza w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego. W praktyce Kancelarii zajmuje się sprawami karnymi.

Pracuje w języku polskim, angielskim i rosyjskim.