PUBLICATIONS

Sort by: name | date
 • Łatwiej będzie przekazać firmę spadkobiercom
  Świat Druku 6/2017r.
 • “Insol Europe Annual Congress Vienna 2010”
  FENIX.PL nr 2 z 2010r.
 • “Jak zmniejszyć ryzyko niewypłacalnego kontrahenta”
  Super Biznes dodatek do Super Express z dnia 20.12.2011r.
 • “Nowe zasady skutecznego dochodzenia należności od dłużników”
  Książka wydawnictwa Infor Ekspert - maj 2012
 • “PRE-PACK po polsku”
  FENIX.PL nr 1 (8) z 2012r.
 • „ Jakie zmiany od 1 stycznia 2016r. przewidziano dla zadłużonych pracodawców”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (280) z 2015r.
 • „10 skutecznych sposobów na oszczędności w kosztach pracy”
  Książka wyd. Infor Expert sp. z o.o. 2010r.
 • „2010 Turton Award winning paper”
  EUROFENIX nr 42 z 2010r.
 • „8th EECC Conference Report”
  EUROFENIX nr 48 z 2012r.
 • „Biznes na podsłuchu”
  Polskie Drobiarstwo 4/2013
 • „Czy hostessę można zatrudnić na podstawie umowy zlecenia, czy umowy o dzieło”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 1 (121) z 2009r.
 • „Czy jest dozwolone przyznanie nowym pracownikom niższego wynagrodzenia niż wynagrodzenie osób wcześniej zatrudnionych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 (126) z 2009r.
 • „Czy jest możliwa egzekucja przeciwko spółdzielni mieszkaniowej w likwidacji”
  Monitor Księgowego nr 4 (152) z 2010r.
 • „Czy klienci Amber Gold powinni składać pozwy”
  Monitor Księgowego nr 20 (216) z 2012r.
 • „Czy kwestor powinien podpisać weksel”
  Monitor Księgowego nr 3 (175) z 2011r.
 • „Czy można skierować pracownika do pracy u innego pracodawcy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 5 (125) z 2009r.
 • „Czy można udostępnić dokumenty pracownicze wewnętrznym organom kontroli firmy”
  Monitor Księgowego nr 20 (168) z 2010r.
 • „Czy można zawiesić wypłatę premii i nagród przewidzianych w regulaminie wynagradzania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Czy można zmienić uchwałę o przeznaczeniu zysku w spółce z o.o.”
  Monitor Księgowego nr 5 (129) z 2009r.
 • „Czy po ogłoszeniu upadłości urząd skarbowy może zaliczyć nadpłatę podatku na poczet zaległych podatków”
  Monitor Księgowego nr 16 (140) z 2009r.