PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data

2016

 • „Zmiana zasad rejestrowania znaków towarowych w Polsce”
  Monitor Księgowego nr 11 (303) z 2016r.

2015

 • Prawo restrukturyzacyjne „Nowe możliwości dla firm”
  Książka dla prenumeratorów „Rzeczpospolita” w Prenumeracie Plus - wrzesień 2015
 • „ Jakie zmiany od 1 stycznia 2016r. przewidziano dla zadłużonych pracodawców”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (280) z 2015r.
 • „Dlaczego nie warto udzielać zgody na poddzierżawę nieruchomości”
  Monitor Księgowego nr 13-14 (281-282)
 • „Europa na etykiecie”
  Polskie Drobiarstwo 2/2015
 • „Jak prawidłowo udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych za 2014r.”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (282) z 2015r.
 • „Jak przedsiębiorca powinien walczyć z konkurencją kopiującą jego produkty”
  Monitor Księgowego nr 22 (290)
 • „Jak wypełnić wniosek o przyznanie świadczeń pracodawcy dotkniętemu rosyjskim embargiem”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (268) z 2015r.
 • „Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 (277/278) z 2015r.
 • „Jakie rozwiązania obowiązują od 1 lutego 2015r. pracodawców objętych rosyjskim embargiem”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (267) z 2015r.
 • „Kiedy były przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej”
  Monitor Księgowego nr 8 (276) z 2015r.
 • „Kto odpowiada za black-out”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 25 września 2015r.
 • „Kto pokrywa szkody powstałe w wyniku wypadku samochodu firmowego”
  Monitor Księgowego nr 11 (279)
 • „Nowa procedura karna, czyli broń się samodzielnie przedsiębiorco, bo Sąd Cię już nie obroni”
  Polskie drobiarstwo, 12/2015
 • „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników – jakie obowiązki ma pracodawca”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (282) z 2015r.
 • „Prawo restrukturyzacyjne nowe instytucje”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 16 września 2015r.
 • „Prawo spadkowe – zmiany”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 03 listopada 2015r.
 • „Restrukturyzacja - rozwiązanie problemów w niespokojnych czasach”
  Polskie Drobiarstwo 10/2015
 • „Stowarzyszać się czy nie stowarzyszać”
  Polskie Drobiarstwo 7/2015
 • „Upadłość i restrukturyzacja po nowemu”
  Transport Manager Nr 5 październik-listopad 2015 (17)