PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data

2013

 • „Dziedziczenie gospodarstwa rolnego”
  Polskie Drobiarstwo 2/2013
 • „Egzekucja wierzytelności”
  Polskie Drobiarstwo 12/2013
 • „Granica wolności prowadzenia hodowli zwierząt w kontekście przepisów prawnych chroniących środowisko”
  Polskie Drobiarstwo 7/2013
 • „Jak odzyskać dług od dłużnika objętego postępowaniem naprawczym"
  Monitor Księgowego nr 1 (221) z 2013r.
 • „Jak prawidłowo ustalać plan urlopów"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (239) z 2013r.
 • „Jak udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2012r."
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Jakie dokumenty powinni składać przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc z nowej ustawy antykryzysowej"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (240) z 2013r.
 • „Kiedy przedawnia się roszczenie wobec zagranicznego kontrahenta"
  Monitor Księgowego nr 13-14 (233 - 234) z 2013r.
 • „Wina i kara w odniesieniu do przedsiębiorstwa, czyli odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary”
  Polskie Drobiarstwo 11/2013

2012

 • "Działalność gospodarcza a działalność rolnicza - podstawy, różnice, korzyści"
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Dzierżawa przedsiębiorstwa drobiarskiego"
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Formy zatrudnienia w działalności drobiarskiej”
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Istota integracji na rynku drobiarskim - holding jako forma prawna zintegrowanej działalności w drobiarstwie"
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Optymalizacja organizacji czasu pracy w działalności drobiarskiej poprzez wybór właściwego systemu czasu pracy – część I i II”
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • "Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 24 godziny!"
  Polskie Drobiarstwo 2012
 • “Nowe zasady skutecznego dochodzenia należności od dłużników”
  Książka wydawnictwa Infor Ekspert - maj 2012
 • “PRE-PACK po polsku”
  FENIX.PL nr 1 (8) z 2012r.
 • „8th EECC Conference Report”
  EUROFENIX nr 48 z 2012r.
 • „Czy klienci Amber Gold powinni składać pozwy”
  Monitor Księgowego nr 20 (216) z 2012r.
 • „Do 30 września trzeba udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 (209) z 2012r.