PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data

2009

 • „Czy można zawiesić wypłatę premii i nagród przewidzianych w regulaminie wynagradzania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Czy można zmienić uchwałę o przeznaczeniu zysku w spółce z o.o.”
  Monitor Księgowego nr 5 (129) z 2009r.
 • „Czy po ogłoszeniu upadłości urząd skarbowy może zaliczyć nadpłatę podatku na poczet zaległych podatków”
  Monitor Księgowego nr 16 (140) z 2009r.
 • „Czy pracodawca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników przebywających za granicą ponad pół roku”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (136) z 2009r.
 • „Czy ustalając wysokość zwrotu kosztów nauki sfinansowanej przez pracodawcę, należy brać pod uwagę okresy niewykonywania pracy”
  Monitor Księgowego nr 11 (135) z 2009r.
 • „Czy zwalnianie pracowników o najkrótszym stażu zakładowym narusza zasady równego traktowania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (124) z 2009r.
 • „Gotowe rozwiązania dla pracodawców w trudnych czasach”
  Książka wyd. Infor Expert sp. z o.o. 2009r.
 • „Jak otrzymać świadczenia przewidziane przez ustawę antykryzysową – praktyczny przewodnik”
  Monitor Księgowego nr 19 (143) z 2009r.
 • „Jak po zmianie przepisów pracodawca może uzyskać dofinansowanie wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 11 (131) z 2009r.
 • „Jakich informacji i dokumentów może żądać pracodawca od kandydata do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Kiedy upływa termin przedawnienia składek na PFRON”
  Monitor Księgowego nr 19 (143) z 2009r.
 • „Kto ponosi koszty przesunięcia urlopu wypoczynkowego pracownika, jeżeli przesunięcia urlopu zażąda pracodawca”
  Monitor Księgowego nr 16 (140) z 2009r.
 • „Kto posiada prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracowników i zleceniobiorców”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (144) z 2009r.
 • „Na jakich warunkach zatrudniać pracowników sezonowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 (128) z 2009r.
 • „Ustawa antykryzysowa – korzystne rozwiązania dla pracodawców”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (136) z 2009r.
 • „Wypłata świadczeń z FGŚP – praktyczne aspekty pakietu antykryzysowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (138) z 2009r.

2008

 • „Czy studia wyższe za granicą wliczamy do wymiaru urlopu wypoczynkowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (119) z 2008r.
 • „Czy w aktach osobowych można przechowywać dokumenty, na podstawie których udzielono pracownikowi urlopu okolicznościowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 (117) z 2008r.
 • „Jak dokumentować pracę w Anglii, aby móc skorzystać w Polsce z dłuższego urlopu wypoczynkowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (120) z 2008r.
 • „Jak odwołać prokurenta”
  Monitor Księgowego nr 24 (124) z 2008r.