PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data
 • „Czy pozwy zbiorowe są zagrożeniem dla firm”
  Monitor Księgowego nr 14 (162) z 2010r.
 • „Czy pracodawca musi odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników przebywających za granicą ponad pół roku”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (136) z 2009r.
 • „Czy przedsiębiorca może się przeciwstawiać niedozwolonym klauzulom umownym”
  Monitor Księgowego nr 4 (152) z 2010r.
 • „Czy spółdzielnia może przerzucać koszty opłat czynszowych niepłaconych przez niesolidnych mieszkańców na pozostałych lokatorów”
  Monitor Księgowego nr 21 (193) z 2011r.
 • „Czy studia wyższe za granicą wliczamy do wymiaru urlopu wypoczynkowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (119) z 2008r.
 • „Czy syndyk może żądać wpłacenia kapitału zakładowego”
  Monitor Księgowego nr 1 (173) z 2011r.
 • „Czy ustalając wysokość zwrotu kosztów nauki sfinansowanej przez pracodawcę, należy brać pod uwagę okresy niewykonywania pracy”
  Monitor Księgowego nr 11 (135) z 2009r.
 • „Czy w aktach osobowych można przechowywać dokumenty, na podstawie których udzielono pracownikowi urlopu okolicznościowego”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 (117) z 2008r.
 • „Czy w e-sądzie spółkę cywilną może reprezentować pracownik?”
  Monitor Księgowego nr 13-14 (303-304) z 2016r.
 • „Czy wykonawca ma obowiązek oddać syndykowi kaucję gwarancyjną pobraną od upadłego podwykonawcy”
  Monitor Księgowego nr 20 (168) z 2010r.
 • „Czy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej ma możliwość zablokowania jej uchwały"
  Monitor Księgowego nr 9 (229) z 2013r.
 • „Czy zwalnianie pracowników o najkrótszym stażu zakładowym narusza zasady równego traktowania”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (124) z 2009r.
 • „Dlaczego nie warto udzielać zgody na poddzierżawę nieruchomości”
  Monitor Księgowego nr 13-14 (281-282)
 • „Do 30 września trzeba udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 (209) z 2012r.
 • „Dochodzenie przez przedsiębiorców roszczeń na drodze sądowej – zmiany 2012”
  Monitor Księgowego nr 10 (206) z 2012r.
 • „Dokształcanie pracowników - jakie obowiązki ma pracodawca"
  Monitor Prawa Pracu i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Druga ustawa antykryzysowa - jaką przewiduje pomoc dla przedsiębiorców"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 22 (238) z 2013r.
 • „Dziedziczenie gospodarstwa rolnego”
  Polskie Drobiarstwo 2/2013
 • „Egzekucja wierzytelności”
  Polskie Drobiarstwo 12/2013
 • „Europa na etykiecie”
  Polskie Drobiarstwo 2/2015