PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 21 (189) z 2011r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (167) z 2010r.
 • „Jak przygotować plan urlopów”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 23 (119) z 2008r.
 • „Jak skutecznie zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym”
  Raport Monitora Księgowego nr 9 (205) z 2012r.
 • „Jak skutecznie zmienić umowę zawartą w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi”
  Monitor Księgowego nr 16 (164) z 2010r.
 • „Jak udzielać urlopu okolicznościowego w czterobrygadowej organizacji czasu pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 2 (146) z 2010r.
 • „Jak udzielać zaległych urlopów wypoczynkowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (172) z 2011r.
 • „Jak udzielić pracownikom zaległych urlopów wypoczynkowych za 2012r."
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (234) z 2013r.
 • „Jak ustalić dochód z działów specjalnych produkcji rolnej przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych”
  Monitor Księgowego nr 13 (161) z 2010r.
 • „Jak wypełnić wniosek o przyznanie świadczeń pracodawcy dotkniętemu rosyjskim embargiem”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 4 (268) z 2015r.
 • „Jak wypowiedzieć bezterminową umowę najmu”
  Monitor Księgowego nr 2 (174) z 2011r.
 • „Jak zatrudniać cudzoziemców do prac sezonowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 13/14 (277/278) z 2015r.
 • „Jaki wpływ ma ogłoszenie upadłości na umowy zawarte z upadłym przedsiębiorcą”
  Monitor Księgowego nr 17 (165) z 2010r.
 • „Jakich informacji i dokumentów może żądać pracodawca od kandydata do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (123) z 2009r.
 • „Jakie dokumenty powinni składać przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc z nowej ustawy antykryzysowej"
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (240) z 2013r.
 • „Jakie informacje musi podać pracodawca kandydatom do pracy”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 6 (174) z 2011r.
 • „Jakie nowe obowiązki dla developerów wprowadza ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego”
  Monitor Księgowego nr 23 (195) z 2011r.
 • „Jakie nowe uprawnienia rodzicielskie przysługują pracownikom”
  Monitor Księgowego nr 3 (151) z 2010r.
 • „Jakie rozwiązania obowiązują od 1 lutego 2015r. pracodawców objętych rosyjskim embargiem”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 3 (267) z 2015r.
 • „Jakie są obowiązki pracodawców wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 18 (210) z 2012r.