PUBLIKACJE

Sortuj według: nazwa | data
 • „Jakie są skutki sprzedaży działek wydzielonych z nieruchomości nabytych w drodze darowizny”
  Monitor Księgowego nr 6 (154) z 2010r.
 • „Jakie są skutki upadłości dla wspólnika upadłego”
  Monitor Księgowego nr 10 (158) z 2010r.
 • „Jakie sankcje po zmianie przepisów będą groziły pracodawcom za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (168) z 2010r.
 • „Jakie zmiany wprowadzono w zakresie uzyskiwania przez cudzoziemców pozwoleń na pracę w Polsce”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 16 (184) z 2011r.
 • „Jakim ograniczeniom podlega zbycie zabytkowej nieruchomości”
  Monitor Księgowego nr 17 (165) z 2010r.
 • „Kiedy były przedsiębiorca może skorzystać z upadłości konsumenckiej”
  Monitor Księgowego nr 8 (276) z 2015r.
 • „Kiedy można wystąpić o zwrot renty planistycznej”
  Monitor Księgowego nr 5 (153) z 2010r.
 • „Kiedy przedawnia się roszczenie wobec zagranicznego kontrahenta"
  Monitor Księgowego nr 13-14 (233 - 234) z 2013r.
 • „Kiedy upływa termin przedawnienia składek na PFRON”
  Monitor Księgowego nr 19 (143) z 2009r.
 • „Koniec z metkowaniem – zmiany w zasadach informowania o cenach towarów i usług”
  Monitor Księgowego nr 16 (260) z 2014r.
 • „Kto decyduje o odcięciu wody do lokali we wspólnotach mieszkaniowych”
  Monitor Księgowego nr 24 (172) z 2010r.
 • „Kto odpowiada za black-out”
  Dobra Firma dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 25 września 2015r.
 • „Kto pokrywa szkody powstałe w wyniku wypadku samochodu firmowego”
  Monitor Księgowego nr 11 (279)
 • „Kto ponosi koszty przesunięcia urlopu wypoczynkowego pracownika, jeżeli przesunięcia urlopu zażąda pracodawca”
  Monitor Księgowego nr 16 (140) z 2009r.
 • „Kto posiada prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracowników i zleceniobiorców”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 24 (144) z 2009r.
 • „Lease it”
  Polskie Drobiarstwo nr 1/2014
 • „Na co zwrócić uwagę, zawierając umowę z kontrahentem z UE”
  Monitor Księgowego nr 10 (182) z 2011r.
 • „Na jakich warunkach pracownicy mogą podnosić kwalifikacje zawodowe”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 17 (185) z 2010r.
 • „Na jakich warunkach zatrudniać pracowników sezonowych”
  Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń nr 8 (128) z 2009r.
 • „Nowa procedura karna, czyli broń się samodzielnie przedsiębiorco, bo Sąd Cię już nie obroni”
  Polskie drobiarstwo, 12/2015