PRAWO UPADŁOŚCIOWE, RESTRUKTURYZACJA, SYNDYCY

„Nawet gdy wszystko jest przeciwko Tobie,
pamiętaj że samolot startuje pod wiatr”
Henry Ford

Jesteśmy syndykami, pełnimy również funkcje nadzorców sądowych, tymczasowych nadzorców sądowych, zarządców oraz kuratorów w postępowaniach upadłościowych. Od 1 stycznia 2016 roku mamy również uprawnienia doradców restrukturyzacyjnych. Znamy dokładnie przebieg postępowań upadłościowych i wiemy jakie zagrożenia wiążą się z tym postępowaniem oraz jakie prawa i obowiązki mają poszczególni uczestnicy postępowania upadłościowego (wierzyciele jak i reprezentanci upadłego). Więcej o prowadzonych przez nas postępowaniach upadłościowych na stronie www.ko-syndyk.pl

Od momentu wejścia w życie przepisów ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (1 stycznia 2016 roku) dzięki naszym doświadczeniom praktycznym oraz przygotowaniu teoretycznemu możemy zapewnić:

» doradztwo prawne dla podmiotów zagrożonych niewypłacalnością,

» wybór najlepszej z dostępnych form restrukturyzacji zadłużenia,

» sporządzanie planów restrukturyzacyjnych na potrzeby nowych postępowań restrukturyzacyjnych,

» wykonywanie obowiązków doradcy restrukturyzacyjnego poprzez pełnienie funkcji nadzorcy sądowego, zarządcy oraz nadzorcy układu we wszystkich trybach postępowania restrukturyzacyjnego, w tym w postępowaniu sanacyjnym.

Jesteśmy autorami licznych komentarzy i opracowań dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacji, w tym pierwszego w Polsce kompleksowego omówienia przepisów nowej ustawy Prawo Restrukturyzacyjne (wydawnictwo pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”). Uczestniczymy w charakterze prelegentów w licznych konferencjach i spotkaniach dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacji w kraju i za granicą.

Jesteśmy członkami/czynnie działamy w organizacjach: Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda w Krakowie, Europejskie Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji INSOL EUROPE, Krajowa Izba Syndyków. Dzięki naszym staraniom w maju 2012 roku Międzynarodowa Konferencja EECC INSOL EUROPE odbyła się w Poznaniu. Wspólnik kancelarii Maurycy Organa pełnił funkcję koordynatora tej konferencji.

Od 2012r. promujemy ideę restrukturyzacji likwidacyjnej pre-pack, która ostatecznie została wprowadzona do polskiego porządku prawnego, jako sformalizowana procedura przygotowanej likwidacji w styczniu 2016r.