USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PODATKI

klienci indywidualni

Reprezentowanie przed organami administracji podatkowej i skarbowej, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie spraw podatkowych. Doradztwo i reprezentacja w zakresie rozstrzygania spornych kwestii podatkowych, przygotowywanie opinii, wybór możliwych optymalizacji podatkowych. Kierowanie wniosków w zakresie uzyskiwania wiążących interpretacji podatkowych.

Wysokość obciążeń podatkowych jest czynnikiem, który w znacznym stopniu wpływa na obciążenie gospodarstw domowych, a złożony system podatkowy i ciągłe jego zmiany nie ułatwiają życia codziennego. Kancelaria dysponując zespołem fachowców pozwala wyjaśnić i we właściwy sposób zastosować dla naszych klientów przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące podatków od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.