USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - WZORY PRZEMYSŁOWE, ZNAKI TOWAROWE

biznes

Kluczową rolę w powodzeniu biznesu ma siła marki, czyli zwyczajowo siła słowno-graficznego znaku towarowego, jakim opatrzony jest dany produkt lub usługa.

Pomagamy w sporach dotyczących znaków towarowych, czy też wzorów przemysłowych (patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych).

Reprezentujemy przedsiębiorców w rejestracji i ochronie zarejestrowanych znaków towarowych, jak również przy sporządzaniu i negocjowaniu umów o przeniesienie praw własności intelektualnej (np. patentów, znaków towarowych) bądź sporządzaniu i negocjowaniu umów licencyjnych.

Reprezentujemy klientów przez organami celnymi w sprawach dotyczących zatrzymanych i zajętych przez te organy towarów naruszających własność intelektualną.

W zakresie własności intelektualnej specjalizujemy się między innymi w doradztwie w zakresie instrumentów ochrony informacji poufnych, know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa, wieloaspektowym doradztwie w zakresie transferu technologii. Świadczymy doradztwo w zakresie strategii ochrony własności intelektualnej w działalności przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i za granicą, przede wszystkim poprzez opiniowanie i sporządzanie umów w zakresie ochrony własności.

Posiadamy doświadczenie w reprezentacji klientów w tzw. sporach domenowych, dotyczących domen internetowych, zarówno przed krajowymi, jak i międzynarodowymi instytucjami arbitrażowymi.

Współpracujemy z renomowanymi kancelariami patentowymi.