USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO REKLAMY

biznes

Specjalizujemy się w sporach sądowych dotyczących działalności reklamowej, jak i w sporach sądowych związanych z nieuczciwą konkurencją w zakresie reklamy, reklamy porównawczej, naruszenia praw autorskich w reklamie i marketingu, a także praw ochronnych do znaków towarowych.

Świadczymy pomoc prawną w kampaniach reklamowych, dla agencji reklamowych i domów mediowych. Opiniujemy projekty reklamowe pod kątem zgodności z prawem, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z prawa nieuczciwej konkurencji, prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa farmaceutycznego, ustawowych ograniczeń w reklamie alkoholu czy też wyrobów tytoniowych, ograniczeń w reklamie wynikających z prawa Unii Europejskiej, a także kodeksów etyki obowiązujących w branży reklamowej. 

Dla klientów sporządzamy opinie prawne i wyjaśnienia w zakresie podejmowanych działań marketingowych, a także ocenę prawną i monitoring akcji reklamowych. Opiniujemy, sporządzamy i negocjujemy ramowe i wykonawcze umowy o obsługę kampanii reklamowych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze prawnej reklamy ATL, BTL, OOH czy też Digital Signage (DS).