USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO PRACY

biznes

Doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi jak i w indywidualnych stosunkach pracy. Przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, umowy o zakazie konkurencji, jak i inne dokumenty wewnętrzne związane z procesem zarządzania personelem.

Mamy doświadczenie w zatrudnianiu kadry menadżerskiej działając zarówno w imieniu właścicieli firm jak i profesjonalnych menadżerów.

Nasze doradztwo obejmuje także pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz innych obowiązków publicznoprawnych związanych z zatrudnieniem pracowników. Pomagamy w zakresie nowoczesnego zarządzania środowiskiem pracy, w tym w szczególności poprzez tworzenie wewnętrznych procedur zmierzających do wykluczenia czynników dyskryminacyjnych oraz zjawiska mobbingu.

Prowadzimy z powodzeniem spory sądowe przed sądami pracy, poprzedzone wnikliwą analizą ryzyk związanych z zainicjowaniem sporów sądowych ze stosunku pracy.