USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO PODATKOWE

biznes

Prawidłowa interpretacja przepisów podatkowych przekłada się bezpośrednio na rentowność przedsięwzięć gospodarczych.

Świadczymy kompleksowe doradztwo prawno - podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prawa gospodarczego i działalności przedsiębiorców.

Naszym klientom zapewniamy nie tylko doradztwo w zakresie podatków, ale również elastyczne wykorzystywanie zastępowalnych rozwiązań prawnych, które prowadzą do różnych obciążeń podatkowych. Pozyskujemy interpretacje podatkowe niezbędne w sytuacjach spornych.

Doradzamy zarówno przy wyborze optymalnej formy i struktury prowadzenia działalności, jak również przy rozwiązywaniu bieżących zagadnień wynikających z działalności i podejmowanych przedsięwzięć. Dla konkretnych przedsięwzięć gospodarczych wskazujemy rozwiązania prawne pozwalające na osiągnięcie optymalizacji podatkowej.

Na etapie tworzenia struktur działalności wskazujemy rozwiązania podatkowe, które najlepiej realizują cele zamierzone przez dany podmiot. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie w procesach fuzji i przejęć. Doradzamy w zakresie podatkowych aspektów transakcji transgranicznych.

Interesy naszych Klientów chronimy również w sporach z organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej.