USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

NIERUCHOMOŚCI

klienci indywidualni

Doradzamy w sprawach dotyczących nieruchomości, takich jak sprawy o zasiedzenie nieruchomości, sprawy dotyczące ustanowienia służebności na nieruchomościach, a także sprawy związane z najmem, dzierżawą, leasingiem nieruchomości, w tym dotyczące wykonania umów sprzedaży nieruchomości, złożenia zastępczego oświadczenia woli oraz stwierdzenia nieważności takich umów.

Świadczymy pomoc prawną w sprawach dotyczących nabywania, w tym przez cudzoziemców, sprzedaży i podziału nieruchomości. Reprezentujemy w sprawach zniesienia współwłasności nieruchomości gruntowych oraz lokalowych. Obsługujemy procesy inwestycyjne z wykorzystaniem nieruchomości. Usługi kancelarii w zakresie obsługi prawnej obrotu nieruchomościami kładą nacisk przede wszystkim na określenie ich stanu prawnego, ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk.