USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO HANDLOWE

biznes

Liczba podmiotów aktywnie uczestniczących w obrocie gospodarczym stale się zmienia. Gdy jedne z nich rozpoczynają działalność, rozwijają się i przekształcają, inne w tym samym czasie kończą swoją działalność. Na każdym z tych etapów potrzebna jest specjalistyczna pomoc prawna.

Obsługa korporacyjna, rynki kapitałowe i transakcje M&A to jedne z najważniejszych specjalizacji i głównych dziedzin zainteresowań prawników naszej Kancelarii. 

Prawnicy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnego doradztwa prawnego w zakresie transakcji akwizycji, fuzji i przejęć, jak również podziału i przekształceń spółek prawa handlowego.

W ramach naszej praktyki gwarantujemy pełen zakres usług związanych z prawną obsługą transakcji kapitałowych. Nasze doświadczenie praktyczne w tym zakresie poparte jest pogłębioną wiedzą teoretyczną zespołu prawników specjalizujących się w prawie rynków kapitałowych.

Nasza obsługa nie ogranicza się wyłącznie do materii związanej z terytorium Polski. Międzynarodowe podejście powoduje, że przeprowadzamy w ścisłej współpracy z naszymi partnerami z większości państw Unii Europejskiej badania spółek zagranicznych i doradzamy przy międzynarodowych transakcjach w zakresie fuzji i przejęć.

Zajmujemy się także ogólną obsługą korporacyjną, a w szczególności przygotowywaniem i prowadzeniem walnych zgromadzeń akcjonariuszy/zgromadzeń wspólników, opracowaniem projektów uchwał organów spółki, prowadzeniem postępowań rejestrowych. Rozwiązywaniem konfliktów pomiędzy akcjonariuszami / udziałowcami oraz wspólnikami, jak również przygotowywaniem zawieranych umów pomiędzy nimi.