USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

PRAWO ADMINISTRACYJNE, RYNEK REGULOWANY

biznes

W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej będzie wymagało uzyskania zgody, koncesji, licencji, innego zezwolenia lub wpisu do stosownego rejestru, Kancelaria podejmuje kompleksowe działania prawne zmierzające do uzyskania wymaganej dokumentacji.

Prowadzenie działalności regulowanej wymaga specjalistycznej wiedzy, a przepisy odnoszące się do podmiotów działających w takich sektorach są bardzo złożone i rygorystyczne oraz często zmieniane. Skuteczne i niezawodne doradztwo prawne w takich sektorach wymaga wiedzy na temat tego jak działają te branże oraz zrozumienia zjawisk zachodzących na rynku.

Wieloletnie doświadczenie Wspólników Kancelarii pozwala nam na świadczenie usług doradztwa prawnego w tym zakresie, w sposób efektywny biznesowo, ale przede wszystkim zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa prawnego naszym klientom i ich przedsiębiorstwom.

Kluczowe obszary pomocy prawnej to doradztwo w sprawach klasyfikacji, etykietowania, wprowadzania do obrotu oraz reklamy produktów oferowanych przez przedsiębiorców na rynek z różnych gałęzi produkcji (w szczególności produktów / środków spożywczych, alkoholowych, rolnych, weterynaryjnych).

Szeroka praktyka Kancelarii skupia się na wymogach prawnych stawianych w szczególności takimi przepisami jak: » rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, » ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, » ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Szczególne zainteresowanie prawników Kancelarii skupia się na doradztwie związanym z obrotem międzynarodowym oraz wprowadzaniem na rynek polski towarów, w stosunku do których stosuje się wymogi i normy dla bezpieczeństwa danego produktu. Obszary praktyki w tym zakresie obejmują przede wszystkim kwestie prawne wynikające z: » ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, » ustawy o systemie oceny zgodności.

Uczestniczymy w postępowaniach administracyjnych aktywnie broniąc interesy naszych klientów w sferach prawnych obejmujących regulowaną działalność gospodarczą. Pomagamy przedsiębiorcom przy kontrolach prowadzonych przez organy administracji publicznej, doradzamy w procesach związanych z wycofaniem produktów z obrotu.

Opiniujemy umowy dystrybucyjne stosowane przez producentów i dystrybutorów. Świadczymy pomoc prawną w zakresie budowy struktur dystrybucyjnych i marketingowych (programy lojalnościowe, wsparcie sprzedaży, przygotowanie dokumentacji programów rabatowych i promocyjnych).

W oparciu o przepisy ustawy o grach hazardowych doradzamy klientom w sprawach uzyskania zezwoleń na organizację loterii fantowych oraz loterii promocyjnych.