USŁUGIBIZNES | KLIENCI INDYWIDUALNI

NIERUCHOMOŚCI

biznes

Nabycie nieruchomości wiąże się z ryzykiem niepewności co do stanu prawnego lub faktycznego nieruchomości, roszczeniami osób trzecich, czy też wypłacalnością kontrahenta. Istotny jest zawsze aspekt podatkowy takich transakcji, gdyż w ostatecznym rozrachunku to on właśnie odpowiada za opłacalność planowanej inwestycji. Oferujemy kompleksowe doradztwo dla podmiotów prowadzących inwestycje w nieruchomości, jak i też podmiotów nabywających nieruchomości na potrzeby związane z własną działalnością gospodarczą.

Prowadzimy poszukiwania spadkobierców właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości i regulujemy stany prawne nieruchomości. Prowadzimy skomplikowane postępowania podziałowe nieruchomości.

Jedną ze specjalizacji prawników Kancelarii jest prowadzenie postępowań sądowych związanych z uzyskaniem dla klientów wynagrodzenia za bezpodstawne korzystanie z nieruchomości i/lub ustanowieniem służebności przesyłu z tytułu inwestycji przesyłowych zlokalizowanych na ich nieruchomościach (gazociągowych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych).

Determinacja oraz doświadczenie i wiedza Wspólników Kancelarii, była niejednokrotnie kluczem do wygrania batalii o niebagatelne kwoty. W ten sposób moment zainstalowania wbrew woli klientów na ich gruncie urządzeń „służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub innych urządzeń podobnych” okazywał się jednak ostatecznie cenny.